Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Železničná stanica

Doprava

Železničná stanica
J. Fabiniho 21
Spišská Nová Ves
Tel.: 18 188 (infoline)