Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Povinnosť odídencov hlásiť zmenu pobytu

Pomoc Ukrajine

V súvislosti s účinnosťou zákona Lex Ukrajina (zák. č. 92/2022 Z. z.) dochádza k zmenám
​​​​​​​v zákone o azyle a zákone o pobyte cudzincov. Tie upravujú postupy, kedy sa musia odídenci hlásiť na ohlasovni pobytu.

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom, ktorí sú ubytovaní v meste Spišská Nová Ves sú povinní zmenu adresy pobytu hlásiť na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi v čase úradných hodín.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni:

 • potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR
 • vyplní  tlačivo o presťahovaní  (dostupné na MsÚ)

 • a predloží  doklad o ubytovaní, ktorým môže byť:
 1. zmluva o nájme,
 2. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania,
 • čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.


 • Vybavuje:

  Evidencia obyvateľov MsÚ, Spišská Nová Ves, č. dv. 118, prízemie
  Bc. Lýdia Kellnerová, tel. č. 053/41 52 131, lydia.kellnerova@mestosnv.sk
  Mária Bartošová, tel. č. 053/41 52 132, maria.bartosova2@mestosnv.sk
  ​​​​​​​
  Odporúčame, aby sa spolu s odídencami dostavila aj osoba poskytujúca ubytovanie!


  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.