Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Implementované projekty

Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a získalo dotáciu na projekt Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves“.

Na výstavbu multifunkčného športového ihriska bude využitý priestor medzi školou a atletickým areálom a bude umožňovať využitie na rôzne druhy športov - basketbal, volejbal, hádzaná, futsal, bedminton, vybíjaná či tenis.

Nové ihrisko má potenciál slúžiť širokej verejnosti – teda nielen pre žiakov samotnej školy, či neďalekej materskej školy. V meste sa každoročne konajú Spišské športové hry, ktoré majú širší regionálny charakter a sú registrované ako olympijské športové podujatie mládeže, a mestská športová olympiáda, kde medzi sebou súťažia žiaci základných škôl
o titul škola roka. Toto novovybudované multifunkčné ihrisko by mohlo poskytnúť dôstojné priestory na ich organizovanie. Mimo vyučovacích hodín bude ihrisko prístupné aj pre verejnosť nielen zo sídliska Gen. Svobodu (Tarča), kde sa škola nachádza, ale z celého mesta Spišská Nová Ves.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 209 906,28 €, Fond na podporu športu prispeje
50 %-mi a mesto dofinancuje druhých 50 %.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.