Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Peter Biskup
Mestský úrad - Radnica
Radničné námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
t. č. +421 534176 632
e-mail:  peter.biskup@mestosnv.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Alena Hudáčeková
samostatný odborný referent

Kontakt:
t. č. +421 534176 634
e-mail:  alena.hudacekova@mestosnv.sk

  Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V zmysle § 10 ods. 1) zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je hlavný kontrolór mesta Spišská Nová Ves zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 vyššie uvedeného zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v meste Spišská Nová Ves v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné týmito spôsobmi:

  ​​​​​​​- poštou alebo osobne do podateľne Mesta Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, oznámenie pre hlavného kontrolóra",
  e-mailom na mailovú adresu: peter.biskup@mestosnv.sk.

  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.