Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení

Legislatíva mesta
  • Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení