Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Voľby 2022

Hľadám info
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 29. 10. 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na  sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022


​​​​​​​Mestská volebná komisia

​​​​​​​JUDr. Lucia Duláková - zapisovateľka

Kontaktné údaje:

sídlo:              Mestský úrad Spišská Nová Ves, 052 01 Štefánikovo námestie 1

telefón:         053/415 23 11, +421 910 395 244

e-mail: lucia.dulakova@mestosnv.sk


Špeciálna volebná komisia

Špeciálna volebná komisia zabezpečuje špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov, t. j. voličov, ktorí  majú ku dňu vykonania spojených volieb zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, alebo ktorí v deň konania spojených volieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, jedného člena. Inštitút náhradníka v tomto prípade zákon neupravuje. Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 9. októbra 2022.

Oznámenie o delegovaní člena možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia: volby@mestosnv.sk.

V listinnej forme sa oznámenie doručuje:

  • v úradných hodinách v lehote  do 7. októbra 2022 do 14.00 hodiny v budove Mestského úradu na Štefánikovom námestí 1 v Spišskej  Novej Vsi, JUDr.  Duláková, číslo dverí 307 (2. poschodie), alebo Sopková, číslo dverí 112 (prízemie);
  • v lehote  od 7. októbra 2022 od 14.01 hodiny do 9. októbra 2022 do 24.00 hodiny sa oznámenie doručuje v budove Mestskej polície na Školskej ulici 1 v Spišskej Novej Vsi, v priestoroch stálej služby.

Príloha: vzor oznámenia o delegovaní člena


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022


Súvisiace predpisy

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na stránke MV SR:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.