Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Mládežnícky parlament dá priestor všetkým mladým Novovešťanom

20.7.2021
Mládežnícky parlament dá priestor všetkým mladým Novovešťanom

Vedenie mesta splnilo sľub, ktorý dalo našim teenagerom. V Multicentre sa na konci júna stretli zástupcovia mladých aj vedúci oddelení MsÚ, aby mohli byť nápomocní pri realizácii projektov a myšlienok mladých. V budúcom parlamente nebudú chýbať ani zástupcovia stredoškolských parlamentov v Spišskej Novej Vsi, skautov, Červeného kríža, športových klubov mladých, občianskych združení a záujmových organizácií, ktoré pracujú s mládežou.

„Mládežnícky parlament bude fungovať podľa Európskej charty práce s mládežou na lokálnej úrovni. Hlavným cieľom MPSNV je zastupovať mladých ľudí a ich záujmy a potreby na území mesta Spišská Nová Ves. Má byť založený na dobrovoľnej účasti – účasť mladých ľudí v práci s mládežou vychádza z ich vlastnej vôle a motivácie. Má byť založený na potrebách, záujmoch, nápadoch a skúsenostiach mladých ľudí tak, ako ich vnímajú oni sami. Stretli sme sa, aby sme si ujasnili budúce fungovanie organizácie, ktorá bude v meste zastupovať záujmy mladých a uľahčovať im sebarealizáciu. Ako jediná logická možnosť sa nám vidí založenie občianskeho združenia, do ktorého sa budú môcť prihlásiť mladí a tí ho aj budú riadiť a komunikovať s mestom na oficiálnej úrovni. Mesto podpíše s Mládežníckym parlamentom memorandum o spolupráci, kde budú definované presné podmienky,“ uviedol jeden z iniciátorov mládežníckeho parlamentu v našom meste viceprimátor Dávid Demečko.

Všetky princípy fungovania parlamentu budú rešpektovať samostatnosť a nezávislosť mladých ľudí a ich prístup k právam. Bude podporovať kritické myslenie a kreativitu ako aj ľudské práva, demokratické hodnoty a aktívne občianstvo, jeho činnosť má byť aktívne inkluzívna a ponúkať rovnaké možnosti všetkým mladým ľuďom.

Záujemcovia o členstvo v Mládežníckom parlamente SNV (od 13 do 30 rokov) môžu vyplniť online prihlášku: Formulár - Mládežnícky parlament Spišská Nová Ves a v septembri sa zúčastniť na zasadnutí novovytvoreného parlamentu. Viac informácií získajú záujemcovia v tunajšom klube mladých.

Zdielať na Facebooku