Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, 11. 8. 2022

3.8.2022
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, 11. 8. 2022

V najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny vo viacerých lokalitách na území nášho mesta, a to nasledovne:

* 11. augusta 2022 od 11.30 do 14.00 hod. 
Harichovska cesta 
Harichovský chodník 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 7246, 7463, 7526, 9028, 9274/3
Jána Jánskeho 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6464

Obmedzenie využívania elektriny na nevyhnutný čas súvisí s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami, na ktoré na rozdiel od plánovanej odstávky, nedokážeme vopred upozorniť.

VSD, a. s., urobí všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v uvedených oblastiach obnovená čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk.

VSD, a. s.

Zdielať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.