Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / Inline Alpin - svetový pohár

Inline Alpin - svetový pohár

Iné

Inline Alpin - svetový pohár | spisskanovaves.eu
Popis

Dĺžka trate: 213 m / Dĺžka dojazdu: 150 m / Priemerná šírka trate: 8 m / Priemerný sklon: 8,2 %

Organizátor: WORLD SKATE RAD  / Usporiadateľ: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 
Kategórie (môžu štartovať len členovia CILA alebo členovia SRZ): 
* mladšie predžiačky 2011 a mladší, mladší predžiaci 2011 a mladší 
* staršie predžiačky 2009-2010, starší predžiaci 2009-2010
mladšie žiačky 2007-2008, mladší žiaci 2007-2008 
* staršie žiačky 2005-2006, starší žiaci 2005-2006
* ženy  a juniorky 2004-1982, muži a juniori 2004-1982
* masters ženy 1981 a staršie, masters muži 1981 a starší

Štartovné: predžiaci 8 EUR, žiaci 12 EUR, world cup 15 EUR

Registrácia: WC cez http://www.worldskate-rad.org/cgi-bin/worldskate_races.cgi 
prostredníctvom národných reprezentantov do 22.7.2021 do 24.00 hod.
Členovia CILA a SRZ nejazdiaci WC do 22.7.2021 cez e-mail: kesely.team@gmail.com

Časový harmonogram:
9.00-10.00  prezentácia
9.50  porada trénerov
10.00-10.20  prehliadka trate 1.kolo, bez skúšobnej jazdy a bez korčúľ
10.30  štart 1. kola od kategórie mladšia prípravka
11.00  štart 1.kolo world cup ženy/muži
13.00-13.30  prestavba trate
13.30-13.50  prehliadka trate 2.kolo
14.00  štart 2.kolo CILA cup 
14.30  štart 2.kolo world cup

Vyhlásenie víťazov bude pol hodiny po skončení pretekov

Bližšie info
Zdielať na Facebooku