Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / K. Horák: ŠTÚR (online)

K. Horák: ŠTÚR (online)

Divadlo

K. Horák: ŠTÚR (online) | spisskanovaves.eu
Popis

Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dostatočne?

Hoci meno Ľudovíta Štúra pozná na Slovensku každý, okolo jeho osoby dodnes visia mnohé otázniky. Spišské divadlo pripravilo inscenáciu hry známeho slovenského spisovateľa, dramatika, literárneho a divadelného vedca Karola Horáka v réžii Michala Babiaka. Štúdiový titul Štúr ponúka netradičný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín a nastolí otázky o tom, do akej miery naozaj poznáme nášho národného buditeľa. Divák je svedkom divadla v divadle – herec stvárňujúci Štúra a šepkár sa stretli na skúške, aby si pred premiérou zopakovali texty. Realita sa prelína s obrazmi z inscenácie, herec je hercom i Štúrom zároveň. Lenže čo je zinscenované a čo skutočné? Čo je minulosť a čo prítomnosť? No predovšetkým, aký bol Štúr naozaj, aký bol v súkromí, aký na katedre, na sneme, v kaviarni i na plese, aký bol jeho životný i národný program, aký bol jeho vzťah k ženám a spolupracovníkom a ako možno chápať jeho slová a skutky?

115 min. / predstavenie je s prestávkou


Bližšie info
Zdielať na Facebooku