Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo

Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo

Výstava

Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo | spisskanovaves.eu
Popis

Výšivka, ako prejav náboženského cítenia a pokory pred životom svetským i duchovným, tvorí základ tejto výstavy. Duchovná rovnováha výšivkárov dokázala pod ich rukami pomáhať tvoriť im vzácne sakrálne textílie. Práve z úcty a čistoty zámeru, ktorý bol základom pre tvorbu týchto exemplárov spojených do celku, bola pripravená táto výstava. Každý exemplár, ktorý tvorí túto výstavu, je príbehom tvorcu výšivky a jeho rodiny, podáva svedectvo o osobných aj historických udalostiach. Výstava je súborom zručnosti a dôvtipnosti jej umelcov a zároveň vytvára čas a priestor na úvahy o nás samých a kvalite nášho života. Táto výstava je tvorená z citov, pocitov, nádeje, šťastia i nešťastia, radosti i smútku, aby sme my, i naše deti, dokázali rozoznať dobré od zlého, uplatňovať v osobnom živote kresťanskú morálku, milovať blížneho ako seba samého. 

Bližšie info
Zdielať na Facebooku