Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Podujatia

Domov / Podujatia / Ženy on line: Dekoratívny zajac

Ženy on line: Dekoratívny zajac

Workshop

Ženy on line: Dekoratívny zajac | spisskanovaves.eu
Popis

Tvorivá dielňa pre ženy, tentokrát zameraná na tvorbu figúrky zo sena pre interiérovú výzdobu. Lektorka: Mária Sisková.

Projekt ŽENY ON LINE je zameraný na podporu kreativity znevýhodnených skupín žien prostredníctvom realizácie tradičných a netradičných výtvarných techník. Cieľom je motivovať ženy ku kreatívnym voľno-časovým aktivitám, obohatiť ich kultúrny život a získať nové skúsenosti a zručnosti v oblasti výtvarného umenia.


Informácie:
Galéria umelcov Spiša - kultúrne zariadenie KSK
Zimná 46, Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621
www.gus.sk / facebook   

Bližšie info
Zdielať na Facebooku