Dnes je 26.03.2019, meniny má Emanuel
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
KandráčovciRADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: Malý veľký mužKazimír Štubňa: KalváriaKam za kultúrou v meste Spišská Nová Ves

Aktuality

Výtvarná súťaž na tému: „30. výročie založenia ZOO Spišská Nová Ves“, do 15. 4. 2019

Oficiálne vyhodnotenie súťaže - 12. 5. 2019 o 10.00 hod. v ZOO.

Duálne vzdelávanie SOŠ ekonomickej

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves pripravuje  DUÁLNE vzdelávanie pre školský rok 2019/2020
         
Od budúceho školského roka môžu žiaci, študenti...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, so sídlom Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny, apríl 2019

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území nášho mesta:

Pozvánka na zasadnutia mestských výborov

MsV č. 5 - sídl. Západ I - 22. 3. 2019 o 15.30 h
MsV č. 3 - Ferčekovce, 25. 3. 2019 o 17.30 h
MsV č. 1 - Novoveská Huta, 29. 3. 2019 o 17.00 hDANE A POPLATKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM - UŽ ELEKTRONICKY

* rozhodnutia, ktorými vyrubuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty
* oznámenia o výške predpisu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad

Štatistické zisťovanie v SNV, 4. 2. - 28. 6. 2019

Naše mesto bolo vybrané prostredníctvom Štatistického úradu SR do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Mobilná aplikácia Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves