Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
Advent 2017Ander z Košíc – GalakoncertNový rok 2018Voda, duša Zeme

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 14. 12. 2017

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 17.
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
14. decembra 2017 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

Mestský výbor č. 8 - staré mesto sever, 18. 12. 2017 o 15.30 h

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV mesta za rok 2017

Výzva na podanie nominácií do 29. 12. 2017.

Nový študijný odbor SOŠ drevárskej

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves  otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019) nový študijný odbor 
3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba.

Tento...

Nový odbor na SOŠ ekonomickej

Trh práce neustále preukazuje nedostatok kvalifikovanej stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily na ekonomické, účtovnícke a administratívne pozície v oblasti verejnej správy. Práve preto SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi...