dnes je 25.09.2017, meniny má Vladislav
 
   Spišská Nová Ves
Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILISSlovenské divadlo tanca Bratislava: Richard IIISvetový deň cestovného ruchuGotika na dotyk

Aktuality

NOVÁ ATRAKCIA - ESCAPE ROOM

Kedysi len počítačová hra, dnes reálne dobrodružstvo!

Oznam o verejnej dražbe - 5. 10. 2017, 10.00 hod.


Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, súdny exekútor JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2,Spišská Nová Ves oznamuje, že 5. 10. 2017 o 10.00 hod. sa uskutoční predaj hnuteľných vecí formou verejnej dražby.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Lipová 21

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

Mestský výbor č. 1 - Novoveská Huta, 7. 9. a 2. 11. 2017 o 17.00 h
Mestský výbor č. 4 - sídl. Mier, 11. 9. 2017 o 16.30 h
Mestský výbor č. 6 - staré mesto - juh, 11. 9. 2017 o 15.00
Mestský výbor č. 2 - sídl. gen. Svobodu, 12. 9. 2017...

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny pre uvedené odberné miesta október 2017

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že pre dané odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných...