Mestská polícia - mapa

Adresa:
Školská ulica 1
052 01 Spišská Nová Vesplk. Mgr. Ľubomír Chroust
Náčelník MsP 
plk. Mgr. Ľubomír Chroust
Tel.: 053/44 220 32
E-mail: lubomir.chroust@mestosnv.sk


 
pplk. Slavomír Púček
Zástupca náčelníka
pplk. Slavomír Púček
Tel.: 053/44 220 32
E-mail: slavomir.pucek@mestosnv.sk
Tiesňové volania

Na telefónne číslo 159 počas 24 hodín

V prípade akýchkoľvek podnetov, sťažností a oznámení sa občania môžu obrátiť na MsP:STÁLA SLUŽBA
Tel.: 159  alebo  053/442 20 30


ADMINISTRATÍVA 
Mgr. Oľga Olejníková
Tel. 053/442 20 32
E-mail: olga.olejnikova@mestosnv.sk


PREVENCIA
kpt. Mgr. Miloš Kocúr
Tel.: 053/442 20 30
E-mail: milos.kocur@mestosnv.sk

npor. Milan Hudaček
Tel.: 053/442 20 30
E-mail: milan.hudacek@mestosnv.sk