Hero obrázok | spisskanovaves.eu

MHD

1

Ikona MHD linky č. 1 | spisskanovaves.eu

Linka č. 1

 • Autobusová stanica
 • Medza, poliklinika
 • Štefánikovo námestie
 • Sídlisko Východ
 • Radnica
 • SOŠ Drevárska
 • Nemocnica
 • MHD č. 1 - mimoriadna zmena CP od 10. 1. 2022

Zobraziť viac

2

Ikona MHD linky č. 2 | spisskanovaves.eu

Linka č. 2

 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Zimný štadión
 • Športová hala
 • F. Urbánka
 • Dom dôchodcov
 • Madaras park-ZOO
 • Sídlisko Východ
 • Radnica
 • Štefánikovo námestie
 • Autobusová stanica

Zobraziť viac

3

Ikona MHD linky č. 3 | spisskanovaves.eu

Linka č. 3

 • Autobusová stanica
 • Sídlisko Východ
 • Madaras park-ZOO
 • Dom dôchodcov
 • Ferčekovce,Trenčianska
 • Novov. Huta, D. tábor

Zobraziť viac

4

Ikona MHD linky č. 4 | spisskanovaves.eu

Linka č. 4

 • Podskala
 • Sídlisko Východ
 • Smižany, kaštieľ
 • Sídl.Západ, kostol
 • Smižany, pošta
 • Sídlisko Východ
 • Podskala

Zobraziť viac

5

Ikona MHD linky č. 5 | spisskanovaves.eu

Linka č. 5

 • Sídlisko Východ
 • Radnica
 • Štefánikovo námestie
 • Tr .1.mája, P.Jilemnického
 • Štúrovo nábrežie 9
 • Štefánikovo námestie
 • Nemocnica
 • Sídlisko Východ
 • OC Madaras

Zobraziť viac

6

Ikona MHD linky č. 6 | spisskanovaves.eu

Linka č. 6

 • Autobusová stanica
 • Železničná stanica
 • J. Wolkera 30
 • Štúrovo nábrežie 9
 • Športová hala
 • Zimný štadión
 • Štefánikovo námestie
 • Železničná stanica
 • Autobusová stanica

Zobraziť viac

7

Ikona MHD linky č. 7 | spisskanovaves.eu

Linka č. 7

 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Sídlisko Východ
 • Madaras park-ZOO
 • Podskala
 • Pod Tepličkou, rázc.

Zobraziť viac

8

Ikona MHD linky č. 8 | spisskanovaves.eu

Linka č. 8

 • Sídl.Západ, kostol
 • Telep
 • Sídlisko Východ
 • ZŠ Lipová

Zobraziť viac

9

Ikona MHD linky č. 9 | spisskanovaves.eu

Linka č. 9

 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Sídlisko Východ
 • EMBRACO

Zobraziť viac

10

Ikona MHD linky č. 10 | spisskanovaves.eu

Linka č. 10

 • Smižany, kaštieľ
 • Smižany, Iliašovská č.d.414
 • Sídl.Západ, kostol
 • Smižany, pošta
 • Autobusová stanica
 • Sídlisko Východ
 • EMBRACO

Zobraziť viac

11

Ikona MHD linky č. 11 | spisskanovaves.eu

Linka č. 11

 • ZŠ Hutnícka
 • Smižany, pošta
 • Kaufland
 • Tr. 1. mája, P. Jilemnického
 • ZŠ Ing. Kožucha
 • Sídlisko Východ
 • Radnica
 • Štefánikovo námestie
 • Autobusová stanica

Zobraziť viac

12

Ikona MHD linky č. 12 | spisskanovaves.eu

Linka č. 12

 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Sídlisko Východ
 • Madaras park-ZOO
 • Javorová ul.
 • Dom dôchodcov
 • Ferčekovce, Gemerská č.1
 • Predná Huta
 • Novov.Huta,Poľovník

Zobraziť viac

13

Ikona MHD linky č. 13 | spisskanovaves.eu

Linka č. 13

 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Zimný štadión
 • Sídlisko Východ
 • Športová hala
 • Madaras park-ZOO
 • Dom dôchodcov
 • Ferčekovce, Nitrianska

Zobraziť viac

14

Ikona MHD linky č. 14 | spisskanovaves.eu

Linka č. 14

 • Tr. 1.mája, Komenského
 • Štúrovo nábrežie 13
 • Kaufland
 • Autobusová stanica
 • Štefánikovo námestie
 • Sídlisko Východ
 • EMBRACO

Zobraziť viac

15

Ikona MHD linky č. 15 | spisskanovaves.eu

Linka č. 15

 • OC Madaras
 • Sídlisko Východ
 • Radnica
 • Tr. 1.mája ,P. Jilemnického
 • Autobusová stanica
 • Železničná stanica
 • Sídlisko Východ
 • OC Madaras

Zobraziť viac