Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Emília Štrauchová

dnes

Dobrý deň, môžte zabezpečiť opravu schodov od zastávky Gemerská č. 1 Ferčekovce. Sú tam už dlhodobo poškodené 3 schody, aj zábradlie si myslím, že bolo by dobre už vymeniť. Pomaly nebudeme môcť zísť dole od MHD č. 3. A keď napadne sneh, myslím, že aj ku pádu príde. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Váš podnet preveríme na mieste a opravíme v rámci finančných možností. Pre komplexnú opravu schodiska nie je pre tento rok dostatok finančných prostriedkov.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
M. Gerda

1.8.2022

Dobrý deň, na Mlynskej ulici pred domom č.5 je už dlhší čas opačne vytočené dopravné zrkadlo čo sťažuje bezpečné vychádzanie áut z ulice Fraňa Kráľa. Budeme veľmi radi ak to niekto kompetentný môže dať opäť doporiadku. Ďakujeme

Dobrý deň, ospravedlňujeme sa za meškanie, pre odstránenie daného problému sme zadali požiadavku spoločnosti MEPOS. Spravíme všetko pre nápravu v čo najkratšom možnom čase. S pozdravom

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Jakub

18.7.2022

Dobrý deň, v prvom rade sa chcem poďakovať za tohto ročné Spišské Trhy, je to naozaj veľmi pekná udalosť. Chcel by som sa ale zároveň opýtať, či mesto neplánuje do budúcna riešiť nejaké záchytné parkoviska pre návštevníkov. Parkovanie v meste je aj bez takejto akcie už kritické. Návštevníci sa snažia zaparkovať čo najbližšie a tým pádom obmedzujú parkovanie obyvateľom čo bývajú v centre mesta. Nehovoriac o tom, že v úzkych jednosmerkách sa parkuje na oboch stranách, čomu zrejme vďačím aj za dosť škaredému škrabancu na aute. Taktiež čo sa týka bezpečnosti, rozumiem, že je potrebná v meste, ale zvyšok mestá by nemal kvôli tomu trpieť. Konkrétne v piatok nám spal opitý bezdomovec pred dverami vo vnútri paneláku na druhom poschodí a mestská polícia nemala koho poslať aby to vyriešil. Ako som spomínal, sme radi a vďační za takúto akciu, ale prosím Vás nie na úkor obyvateľov mesta a ich bezpečnosti. Ďakujem

Dobrý deň, mestská polícia sa počas konania Spišského trhu snaží v rámci personálnych možností riešiť všetky zistené či oznámené porušenia právnych noriem. Napriek tomu, že počas týchto štyroch dní je výkon služby zabezpečený v maximálnej možnej miere aj v súčinnosti so štátnou políciou, vzhľadom na množstvo ľudí pohybujúcich sa v centre mesta je prioritou zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti návštevníkov trhu. Z uvedeného dôvodu žiaľ nebolo možné riešiť všetky priestupky týkajúce sa hlavne statickej dopravy, t. j. parkovania vozidiel, príslušníci MsP ich napriek tomu riešili takmer 40. Ubezpečujem Vás, že bezpečnosť obyvateľov mesta je hlavnou prioritou práce mestskej polície a aj počas konania rôznych podujatí v jeho centre nezabúdame ani na ostatnú časť mesta. S pozdravom MESTSKÁ POLÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES Školská 1 | 052 01 Spišská Nová Ves | Slovenská republika tel.: +421 53 4422030, +421 53 4422032, +421 905 891 961 slavomir.pucek@mestosnv.sk

Púček Slavomír
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: slavomir.pucek@mestosnv.sk
Júlia

7.7.2022

Dobrý deň Pri dnešnej návšteve detského ihriska na Topoľovej ulici sme pri lavičkách našli ihly s injekčných striekačiek a na basketbalovom ihrisku rozbité fľaše od vína. Neraz sme tam objavili ľudské exkrementy pod detskou šmykľavkou. Chcem sa opýtať či mesto neuvažuje o nainštalovaní kamerového systému. Ďakujem

Dnešného dňa (8. 7. 2022) bolo v priestoroch Mestskej polície Spišská Nová Ves vykonané pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili vedúci komunálneho servisu MsÚ Ing. Peter Hamrák, Ing. Tomáš Bobko a vedúci odd. vnútornej správy MsÚ Ing. Štefan Pohly. Po vykonaní previerky k podnetu občana na detskom ihrisku Topoľová ul. Spišská Nová Ves bolo zistené, že montáž kamery sa bude realizovať. Prostredníctvom oddelenia vnútornej správy Mestského úradu Spišská Nová Ves po zaslaní kamery od výrobcu bude realizovaná jej montáž. Aj na základe podnetu bude v lokalite detského ihriska na Topoľovej ul. zvýšený výkon hliadkovej činnosti Mestskej polície Spišská Nová Ves. V budúcom období je plánovaná, aj na základe požiadaviek od obyvateľov mesta, inštalácia kamerových systémov prostredníctvom odd. vnútornej správy Mestského úradu Spišská Nová Ves na všetkých detských ihriskách. Pri výstavbe nových detských ihrísk je požiadavka na prítomnosť kamerových systémov už pri realizácii projektovej dokumentácie. Dnešného dňa bola taktiež vykonaná previerka na stavenisku detského ihriska na sídlisku Mier (lokalita Tr. 1. mája a Ul. P. Jilemnického), kde sa za účelom predchádzania porušovania právnych noriem a predchádzania drogovej problematiky taktiež dodatočne namontuje osvetlenie a kamera.

Mgr. Ľubomír Chroust
Náčelník
Mestská polícia Spišská Nová Ves

Miro

3.7.2022

Dobrý deň, nechápte ma v zlom ale zaujíma ma, kde sú tie bicykle, ktoré dostali mestský policajti. Vídam ich voziť sa len na motorovom vozidle. Pýtam sa preto, lebo ak by chodili viacej na bicykloch, tak by skôr vedeli reagovať na problémy mesta v oblasti parkovania na verejnej zeleni, riešiť problematiku bezdomovcov, ktorí spia a vykonávajú potreby priamo v centre mesta - v mestskom parku, kde sú rodiny s deťmi, prípadne iné problémy, s ktorými sa potykajú občania mesta. Zároveň by mesto mohlo aj ušetriť náklady na neustále sa zvyšujúce ceny PHM.

Hliadkovú službu v rámci mesta Spišská Nová Ves vykonáva prevažne jedna hliadka Mestskej polície Spišská Nová Ves. Vzhľadom na rozsiahlosť mesta a jeho územných častí je potrebná mobilita tejto hliadky. Policajti plnia úlohy podľa Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. a ich realizácia formou pešieho výkonu služby alebo formou cyklohliadky reálne nie je možná. V služobnom motorovom vozidle sa nachádzajú donucovacie prostriedky (papuče), defibrilátor (prístroj na záchranu ľudského života) a ďalšie materiálno-technické vybavenie hliadky. V priebehu roka 2021 do mesiaca máj 2022 bola vykonaná hliadková služba formou cyklohliadky v piatich prípadoch. Po mojom nástupe do funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves bola hliadková služba, cyklohliadka, realizovaná v piatich prípadoch v priebehu uplynulého mesiaca aj napriek zníženiu počtu policajtov mestskej polície. V prípade, že personálny stav policajtov mestskej polície umožňuje výkon hliadkovej služby dvoma hliadkami, druhá hliadka je buď formou pešieho výkonu, alebo formou cyklohliadky. Preferujem tento spôsob výkonu služby nielen z finančných dôvodov, ale hlavne z dôvodu bližšieho kontaktu mestských policajtov s občanmi a návštevníkmi mesta Spišská Nová Ves a pomohlo by k tomu aj navýšenie personálneho stavu mestských policajtov z reálnych 26 policajtov na plánovaných 35 v rámci projektu ,,Bezpečné mesto“.

Mgr. Ľubomír Chroust
Náčelník Mestskej polície Spišská Nová Ves

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.