Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Peter

9.5.2022

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom ukončenia činnosti diabetologickej ambulancie Mudr.Ľuptákovej. Bude niekto ordinovať miesto nej a odkedy ? Ďakujem.

Dobrý deň, Košický samosprávny kraj (oddelenie zdravotníctva) našiel nástupcu tejto ambulancie. V súčasnosti sa realizujú všetky potrebné administratívne kroky smerujúce k tomu, aby nový lekár získal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, čomu predchádza niekoľko úkonov iných subjektov (obchodný register, majiteľ priestorov, regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna lekárska komora). Začiatok činnosti preto závisí od viacerých okolností – veríme, že sa to podarí v priebehu júna 2022. Košický samosprávny kraj, lekár samosprávneho kraja, vydá povolenie na prevádzku ihneď po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.

PhDr. Peter Dringuš
Oddelenie zdravotníctva
Košický samosprávny kraj

Peter

5.5.2022

Dobrý deň. Zachytil som informáciu,že v SNV kočia činnosť dve DIA ambulancie,no neviem ktoré.Vedeli by ste ma informovať ,ktoré sú to ? Ďakujem

Dobrý deň, v Spišskej Novej Vsi ukončila činnosť k 30. 4. 2022 MUDr. Mária Ľuptáková – ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. K 30. 6. 2022 ukončuje činnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Diamet, s. r. o., MUDr. Mária Dzurilová – ambulancia vnútorného lekárstva, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.

PhDr. Peter Dringuš
Oddelenie zdravotníctva
Košický samosprávny kraj

Peter

24.3.2022

Dobrý deň, môžete prosím uviesť konkrétny deň/dátum kedy budú odstránené zábrany z mosta pri LIDLi? Nová lávka je už otvorená niekoľko týždňov. Kvôli jednosmernej premávke na Medzi pre rekonštrukciu cesty je teraz premávka cez most o dosť väčšia než doteraz a zúženie cesty na 1 pruh tam spôsobuje zdržanie a aj nebezpečné situácie. Bolo by možné tú kolaudáciu urýchliť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Dobrý deň, kolaudácia lávky je stanovená na 5. 4. 2022. Verím, že po tomto termíne bude možné okamžite odstrániť dočasné značenie z komunikácie.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Jozef

16.3.2022

Dobrý den chcem sa opýtať kam mam odovzdať stare matrace ked som ich narezal na menšie môžem dať do komunálneho odpadu ked tam vojdú, môžu tam ist či len na zberný dvor kedže do plastov nepatria ?? Ďakujem .

Dobrý deň, nakoľko sa jedná o objemný odpad, tento je potrebné odovzdať na zbernom dvore. Ďakujem.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Lenka

12.3.2022

Dobrý den, chcem sa opýtať kedy a či vôbec opravíte chodníky na Hanulovej ulici. Urobiť cestu to áno, ale dokončit už nie. Ďakujem.

Dobrý deň, realizácie opráv chodníkov vychádzajú vo väčšej miere z požiadaviek mestských výborov. Ulica J. Hanulu, ktorá spadá pod MsV č. 7 nebola k dnešnému dňu súčasťou hlavných úloh s potrebou rekonštrukcie chodníkov. Pre tento rok je naplánovaná rekonštrukcia na Rázusovej ulici, v úseku od OC Billa po križovatku s Ul. Ing. O. Kožucha (po ľavej strane). V prípade, ak bude požiadavka pre rekonštrukciu chodníka na Ul. J. Hanulu, bude potrebné vyšpecifikovať úseky, nakoľko ulica je dlhá. Aktuálne odporúčam podať podnet na príslušný Mestský výbor č. 7, ktorý zaradí požiadavku do svojich úloh.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.