Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Michal

19.3.2023

Dobrý deń. V minulom roku bola prevedená oprava cesty cez uličku Brúsnik položením nového koberca. Asi po mesiaci došlo k prekopávke cesty za účelom opravy plynového potrubia. Cesta následne bola upravená zabetónovaním prekopaného miesta. Nebol však k dnešnému dńu položený nový asfalt, čím vznikol odskok 3-5 cm. Keďže je to v mieste výjazdu na hlavnú cestu, kde je veľká premávka, nie je tam možné v prípade vjazdu a výjazdu ísť malou rýchlosťou. Ja osobne prechádzam túto prekážku denne minimálne 2krát denne a niekedy aj 10krát. Tým že sa musí aj ostro zatáčať dochádza k nárazom na riadenie a môže dôjsť poškodeniu riadenia auta. Je niekedy aj zlý výhľad na cestu nakoľko tam parkujú autá, ktoré chodia pre deti do cirkevnej školy. Pýtam sa preto, či nie je možné položiť asfalt na túto prekážku asi 5m dlhu a 60 cm širokú.

Dobrý deň. Zhotoviteľ rekonštrukcie plynovodu začal s vykonávaním spätných úprav v tomto týždni. Prekopávka zaasfaltovaná.

oddelenie výstavby a dopravy
Mestský úrad Spišská Nová Ves

SB

18.3.2023

Prajem pekný deň. Na ulici Tolstého firma SPP vykonávala rekonštrukiu plynového potrubia aj s prípojkami do rodinných domov. Firma SPP rozkopala celú ulicu a má za povinnosť dať celú ulicu do pôvodného stavu. Mám preto požiadavku, aby mesto sa spojilo s firmou SPP a aby, ak by bolo potrebné, dopomohlo aj finančne a spoločne upravili a zrekonštruovali cestu a aj pristupové cesty do jednotlivých rodinných domov tak, ako je to urobené na Kolárovej ulici. Je veľmi dôležité tiež, aby starý asfat bol zbrúsaný minimalne o 10 cm, aby prístupové cesty neboli vyspadované tak, že dažďová voda z cesty bude stekať do rodinných domov a poprípade doplniť kanalmi. Myslím, že tato moja požiadavka je aktuálna a oprávnená a odborne zdatní zamestnanci mesta to bez problémov zvládnu. Aj keby sa rekonštrukcia časovo predlžila tak by to nevadilo, len nech je to ku spokojnesti občanov tejto ulice. Som presvedčený, že nedostanem od Vás odpoveď:" nedá sa to". S úctou SB

Dobrý deň. Pre zlepšenie kvality povrchu cestnej komunikácie na Tolstého ulici mesto zvažuje spolufinancovanie krycej asfaltovej vrstvy v šírke polovice cesty, v prípade zabezpečenia financovania v zmene rozpočtu v apríli 2023. Druhú polovicu ako spätnú úpravu zrealizuje SPP automaticky ako spätnú úpravu rekonštrukcie plynovodu. Na komplexnú rekonštrukciu cestnej komunikácie formou zníženia nivelety, realizácie podkladových vrstiev, dvoch asfaltových vrstiev, prípadne prístupových chodníkov nie sme pripravení tak z pohľadu projektovej prípravy, príslušných povolení na rekonštrukciu ako ani finančne.

oddelenie výstavby a dopravy
Mestský úrad Spišská Nová Ves

Jano

13.3.2023

Dobrý den, prosím Vás, bolo by veľmi vhodné, aby pod Otázky, námety, pripomienky sa dali vložiť obrázky, fotky. Určite by bolo viacúčelové. Viaceré mestá a obce to tak majú. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu pripomienku. Pridanie tejto funkcionality v rámci rubriky Otázky, námety a pripomienky na stránke mesta a následne aj v mobilnej aplikácii by si vyžadovalo vynaloženie určitých finančných prostriedkov, s ktorými momentálne v rozpočte nepočítame. Ak potrebujete poslať podnet aj s fotografiou, môžete na to využiť hneď niekoľko spôsobov: - prostredníctvom stránky odkazprestarostu.sk, - prostredníctvom formulára Ty nahlásiš, my urobíme (odkaz na neho nájdete na webovej stránke mesta nižšie medzi ikonkami Buďte v spojení so svojím mestom), - zaslaním priamo na mail konkrétnemu pracovníkovi (kontakty na jednotlivých pracovníkov sú zverejnené na webovej stránke mesta).

Gondová Edita
Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie
tel.: 053 4176 622

email.: edita.gondova@mestosnv.sk
Miroslav

10.3.2023

Pozdravujem. Minulú jeseň sa robili na Koceľovej ulici chodníky. Po skončení realizácie prác síce na nastalo upravenie zničeného trávnika terénnym vyrovnaním, no medzi vchodmi Koceľova 15 a 17 ostala veľká kopa stavebného odpadu - sutiny z výkopov. Zaujíma nás, kedy nastane k odprataniu tejto kopy stavebného odpadu, keďže sa už blíži jar a spolu so susedmi by sme chceli urobiť takú menšiu brigádu pred našimi vchodmi a trošku skultúrniť naše bývanie. Ďalej nás zaujíma, ako som už spomínal, že došlo k terénnym úpravám, ale trávnik bol úplne zničený a ostala tam len hlina, či sa plánuje naspať zatrávniť daný priestor. Všade sa robí blato, ktoré sa prenáša aj do vchodov bytových domov. Ďakujem za odpoveď .

Dobrý deň, dokončenie terénnych úprav je dohodnuté na odstránenie v rámci vád a nedorobkov stavby so zhotoviteľom. Predpokladaný termín odstránenia 05/2023.

oddelenie výstavby a dopravy
Mestský úrad Spišská Nová Ves

Alena

4.3.2023

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či by bolo reálne pri bytovom dome Panorama vybudovať detské ihrisko, je to bytovka určená pre bývanie rodiny s deťmi, žiaľ deti sa tu nemajú kde hrať. Okrem ihriská by som chcela poprosiť aby sa vyriešili kontajnery pri bytovom dome, okolo kontajnerov je vždy bordel, pretože ich rozrývajú naši spoluobčania a veľa krát ľudia pristavia autá a vyhadzujú do nich rôzny odpad. Za skorú odpoveď ďakujem

Dobrý deň, požiadavku na vybudovanie nového ihriska je potrebné adresovať na príslušný mestský výbor – MsV č. 4 – sídl. Mier. Čo sa týka kontajnerových stojísk, žiaľ, tento problém evidujeme vo viacerých lokalitách. Riešením by boli uzamykateľné kontajnerové stojiská, no vzhľadom k veľkosti investície a rozpočtových možností tieto nie sme schopní v momentálnej situácii realizovať. Tomuto problému sa však určite budeme venovať a keď bude finančná situácia priaznivejšia, verím, že nájdeme finančné prostriedky na budovanie týchto kontajnerových stojísk. Ďakujem.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.