Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Antónia Jacková

23.10.2021

Dobrý večer. Už niekoľko dní nesvieti na Zábojského ulici verejné osvetlenie okrem 1 stĺpa. Zaujímalo by ma, či sa jedná o šetrenie alebo čo.

Dobrý deň, v danej lokalite sme v poslednom období evidovali viacero výpadkov verejného osvetlenia, ktoré sú spôsobené pravdepodobne poruchou v zemnom vedení. Nakoľko okruh do ktorého patrí aj Zábojského ulica je veľmi rozsiahly, uskutočnilo sa už viacero servisných prác, ktoré pevne veríme vyriešili tento problém. Pri akomkoľvek výpadku je ideálne ihneď kontaktovať dispečing spoločnosti Brantner Nova – Ing. Starinský – 0903 628 845, ktorý zabezpečuje servis verejného osvetlenia. Ďakujem

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Eva Klorusova

16.9.2021

Dobrý deň, ako mám zistiť dokedy treba zaplatiť za nové hrobové miesto...ďakujem

Požadované informácie najskôr zistíte na Správe cintorínov – tel. číslo 053/4152 914, 053/4152 917 alebo na e-mailom livia.klacikova@mestosnv.sk, jana.cehlarikova@mestosnv.sk, marek.marchyn@mestosnv.sk. Pri podpisovaní zmluvy pracovníci Správy cintorínov poskytujú ako i spôsob zistenia či Zmluva o nájme hrobového miesta je už zverejnená. Splatnosť nájomného je 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy - zmluva je účinná deň po zverejnení. Vaša zmluva bola podpísaná 19. 7. 2021, nie je ešte zverejnená, t. j. nenadobudla účinnosť. Zverejnenie je možné zistiť na stránke mesta alebo sa môže informovať na Správe cintorínov. Povinnosťou zverejniť zmluvy je do 3 mesiacov odo dňa podpisu. Zmluva nebola uverejnená z technických dôvodov (porucha scaneru v období od 2. 8. do 13. 9. 2021.

Klaciková Lívia, Mgr.
Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)
tel.: 053 4152 917

email.: livia.klacikova@mestosnv.sk
Zuzana

16.9.2021

Dobrý deň mesto Spišská, Mám otázku ohľadom detského ihriska na Slovenskej ulici,bližšie špecifikované za "malým kostol " dňa 16.9. dochádza k odstáneniu preliezok a ostatnej vybavenosti k hraniu pre deti. Moja otazka znie -Dôjde k obnove detského ihriska s novými preliezkami, ak áno v akom časom horizonte, resp. ak nie, čo s danou plochou mesto zamýšla a v tomto prípade kedy dôjde k úprave plochy po vstupe "búracej " teckniky na dané priestranstvo. Verím kladnú odpoveď hlavne voči detským občanom tejto lokality Pekný deň P.S. snažila som Vam poslať odkaz cez aplikaciu ,žial nie je to možné :(

Dané ihrisko prejde celkovou rekonštrukciou, v budúcom týždni bude osadená nová vežová zostava so šmýkačkou, lanovým výlezom a hrazdou, následne pristúpime k rekonštrukcii existujúcej trojhrazdy a taktiež prebieha rekonštrukcia pieskoviska – jeho finálna podoba bude závisieť po odhalení betónového skeletu, ktoré aktuálne prebieha. Následne budú doplnené lavičky, po ukončení montážnych prác prebehne finálna úprava terénu.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Ing.Iveta Ivaničová

9.9.2021

Dobrý deň, dnes, to je 9.9.2021 nebol zber biologicky rozložiteľného odpadu na Podunajskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Nádoba s týmto odpadom nemôže byť na ulici dlhšie ako do večera. Čo s tým? Zmenil sa režim zberu tohto druhu odpadu? Prosím vás o promptnú odpoveď. Ďakujem.

Dňa 9. 9. 2021 bol vykonaný zber kuchynského bio odpadu na ulici Podunajská. Vozidlo tam bolo o 9:52 hodine. V prílohe zasielam foto z GPS. Vodič bol na podnet upozornený. S pozdravom Tomáš Hamráček riaditeľ MEPOS SNV, s.r.o. Štefánikovo námestie 1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 52 473 732 IČ DPH: SK2121034245 Mob.: +421 951 407 907

Anetta

27.7.2021

Dobrý deň, rada by som vám zaslala môj postreh k "Zberu biologicky rozložiteľného materiálu". Od 1.7.2021 sme aj na sídlisku Mier začali realizovať takýto zber na základe obdržaného letáku od spoločnosti MEPOS. Je chvályhodné, že sa mesto tejto téme konečne začalo venovať aj na sídliskách. Chcem však vyjadriť pripomienky k tejto téme na základe svojej krátkej osobnej skúsenosti a tiež po komunikácii so susedmi. Panelákové byty na Mieri žiaľ majú kuchyne dosť malé a je takmer nemožné mať v nich umiestnený separátny kôš na biologický odpad, čo mnohí potom riešia tak, že tento odpad buď vôbec neseparujú, alebo ho separujú v nejakých menších sáčkoch, či kelímkoch a pravidelne ho chodia vysypávať do veľkého kontajnera - tak to robím aj ja. Vysypanie takéhoto odpadu je však riadny "zážitok" - mnohokrát ten sáčok, či kelímok nechtiac skončí v kontajneri (čím vlastne znehodnotí obsah tohto kontajnera) a čo som zažila dnes ráno (takmer som na mieste aj skolabovala) - keď som otvorila hnedý kontajner, ovalil ma odporný smrad a neskutočné množstvo lariev na povrchu odpadu. Toto určite nie je v poriadku. Nemali by sa kontajnery vysypávať častejšie (hlavne v tomto letnom období), alebo nejako inak zabezpečiť, aby sa tento smrad/príp.dané živočíchy nemohol šíriť do okolia? Nehovoriac už o manipulácii s daným odpadom niektorými našimi spoluobčanmi, ktorí kontajnery zvyčajne nechavajú po sebe zásadne otvorené. Mám osobnú skúsenosť aj z Veľkej Británie, kde som navštevovala syna a tam každý dom/byt dostal rolku biologicky rozložiteľných sáčkov, ktoré si po naplnení zaviazali - a mohli následne vyhodiť do väčších kontajnerov. V domoch mali samozrejme aj menšie koše na biologický odpad, do ktorých sáčky umiestnili a tie im potom 1x týždenne vyprázdnili smetiari. Rozoslaním jedného letáku nedosiahneme úspech pri separovaní. Je treba zapojiť všetkých občanov mesta, vzdelávať ich o dôležitosti separácie odpadu, ale rovnako im na tento separovaný zber aj zabezpečiť potrebné prostriedky. Napr. menšie koše na biolog.odpad, ktoré by vošli aj do našich malých kuchýň. Verím, že mesto v dohľadnom čase nájde nejaké vhodné riešenie. Držím palce.

Dobrý deň, Samozrejme zaoberáme sa témou kuchynského odpadu a snažíme sa nájsť najvhodnejšie riešenia tak pre rodinné, ako aj bytové domy. Čo sa týka bytových domov, v súčasnosti budeme umiestňovať nové 240 litrové kontajnery, ktoré sú určené výlučne na kuchynský odpad. Ak ich otestovanie bude úspešné, odstránime postupne všetky 1100 litrové kontajnery a nahradíme ich menšími, samozrejme tomu prispôsobíme aj frekvenciu vývozu. Ohľadne triedenia a zberu v domácnostiach – technológia zhodnotenia odpadu, ktorú máme v centre pre biologické spracovanie odpadov nám neumožňuje používať akékoľvek typy vreciek – ani biologicky rozložiteľné, resp. kompostovateľné. Testovali sme taktiež používanie malých vedierok priamo v byte – pri vysokých teplotách sa tento odpad veľmi rýchlo stáva zapáchajúcim a hromadí sa v ňom drobný hmyz, takže sa nám momentálne neukázalo ako efektívne poskytovať tieto nádoby do bytových domov. Určite však budeme podrobne monitorovať túto problematiku a hľadať najvhodnejšie riešenia. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. podnetov ma môžete kedykoľvek kontaktovať. Ďakujem a prajem príjemný deň

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk