Priemyselný park v Spišskej Novej Vsi

Drevárska 2
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 42 990 66,  
+421 908 994 819


Celý priemyselný park na ploche cca 5 hektárov tvoria:

  • novopostavená výrobná hala H1 
  • administratívna budova AB
  • výrobné haly S1, S2, S3, S4 a S5
  • vrátnica
  • novopostavená ČOV

Územie priemyselného parku sa nachádza vo východnej priemyselnej zóne mesta Spišská Nová Ves, v areáli bývalého štátneho podniku Nový Domov. Zo severnej strany areál susedí s bývalým podnikom Spišstav, z južnej strany susedí s bývalým závodom Tatrasvit. Zo západnej strany je pozemok ohraničený železničnou traťou Košice - Poprad a z východnej je riešený vstup do areálu z miestnej komunikácie Mlynská ulica.

Kontaktná osoba:

Ing. Zdeno Jackovič, správca Priemyselného parku

e-mail:   jackovic.zdeno@ipark.snv.sk