Čo všetko potrebujem, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?

 • vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom aktivovaný aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 • vlastniť a mať nainštalovanú čítačku občianskych preukazov a v počítači nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie ( eID klient), balík aplikácií pre  kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ovládač na čítačku kariet.
  Softvér je dostupný tu:  Na stiahnutie

Čo sú elektronické schránky a na čo ich môžem využívať?

Elektronická schránka v procese komunikácie občana a podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci. Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou. Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

Elektronické služby mesta:

 1. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
 2. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 3. Prenájom hrobového miesta
 4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa  
 5. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie  
 6. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
 7. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
 8. Všeobecná agenda - všetky ostatné podania, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené služby

slovensko.sk - logo

Komunikácia so samosprávou už aj cez mobil

Komunikovať s mestom Spišská Nová Ves už môžete aj online prostredníctvom mobilného telefónu. Nepotrebujete k tomu ani elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Ide o novú  bezplatnú mobilnú aplikáciu mID, ktorú spustilo z druženie DEUS.

Používanie aplikácie mID je rýchle a jednoduché. Postup:

1. Stiahnite si aplikáciu
Aplikácia je dostupná pre všetky zariadenia s operačným systémom Android a iOS.
Stiahnuť do zariadenia sa dá cez Google Play a App Store.

2. Aktivujte aplikáciu
Aplikáciu si môžete aktivovať pomocou občianskeho preukazu a čítačky čipových kariet alebo vďaka biometrii. Postačia vám iba 2 doklady totožnosti.

3. Začnite aplikáciu používať
Po úspešnej aktivácii môžete ihneď využívať online služby samosprávy z pohodlia svojho mobilu alebo počítača.

mID​​​​​​​