Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zberný dvor

Hľadám info

Zberný dvor, Sadová ulica

sa nachádza na    Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

- objemný odpad  - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita,
- nebezpečný odpad  - autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,
- elektronický odpad  - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie,
- PET fľaše,
- papier a lepenka,
- sklo,
- viacvrstvové kombinované materiály - tzv tetrapaky,
- jedlé rastlinné oleje a tuky.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:
zmesový komunálny odpad
odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
opotrebované pneumatiky
drobný stavebný odpad

V Zbernom dvore  nemôžu horeuvedený odpad  odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby 
.

Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h
Sobota 8.00 - 12.00 h
Nedeľa voľno

Telefón: 0903 439 589

Zberný dvor drobných stavebných odpadov

sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II
(pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

Drobný stavebný odpad – odpad bez obsahu škodlivín z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...)
Sadzba poplatku je  0,015 € za 1 kg  drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu.

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby.

Prevádzková doba
Zberného dvora drobných stavebných odpadov

Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h              
Sobota: voľno
Nedeľa: voľno

Telefón: 0904 242 144

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.