V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves je:

  • 7 základných škôl,
  • 14 materských škôl,
  • 2 detské jasle,
  • 1 základná umelecká škola, 
  • 1 centrum voľného času.

V meste sa nachádza:

  • 7 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC KSK
  • cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie