Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Centrum voľného času

Školstvo a mládež

Názov: Centrum voľného času Adam 
Adresa: Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ: PhDr. Ľubica Šefčíková 
tel.: +421 905 942 930
web:   www.cvcadam.sk
e-mail:   cvcsnv@azet.sk
Fb:   CVČ Adam SNV