Odchyt túlavých zvierat

Stanica pre odchyt túlavých zvierat:

Stanica pre odchyt túlavých zvierat
Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves

Pracovníci:
Antónia Šavelová
Bc. Ľubica Spišáková
Kontakt: +421 905 349 152

 www.facebook.com/snvutulok/ 

Odchyt túlavých zvierat, t. č. +421 905 349 152
Pohotovosť pre odchyt:
Pondelok - nedeľa:
do 20.00 h v období 1. 5. - 30. 9.
do 19.00 h v období 1. 10. - 31. 4.

PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ - venčenie, aktuálne informácie je potrebné sledovať na Fb stránke.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995.
Jej hlavnou úlohou je vykonávať odchyt zvierat, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

SPOTZ má dve časti: 
a) Karanténna stanica
b) Útulok pre zvieratá

Zamestnanci SPOTZ sa riadia vo svojej práci prevádzkovými poriadkami, ktoré sú schválené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Spišskej Novej Vsi. Starostlivosť o odchytené zvieratá v SPOTZ je zabezpečená v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Aktuálnu ponuku psíkov na adopciu nájdete na facebookovej stráne:       https://www.facebook.com/snvutulok/  

Každý odchytený psík prešiel komplexným veterinárnym vyšetrením, je zaočkovaný
a začipovaný.