Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stanica pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok

Hľadám info
Stanica pre odchyt túlavých zvierat
Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves

Pracovníci:
Tatiana Rišová
Antóni Šavelová
Kontakt: +421 905 349 152

www.facebook.com/snvutulok/

Odchyt túlavých zvierat, t. č. +421 905 349 152
Pohotovosť pre odchyt:
Pondelok - nedeľa:
do 20.00 h v období 1. 5. - 30. 9. 
do 19.00 h v období 1. 10. - 31. 4.

PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ - venčenie, aktuálne informácie je potrebné sledovať na Fb stránke.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995.
Jej hlavnou úlohou je vykonávať odchyt zvierat, keď nie je možné túlavé zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

SPOTZ má dve časti: 
a) Karanténna stanica
b) Útulok pre zvieratá

Zamestnanci SPOTZ sa riadia vo svojej práci prevádzkovými poriadkami, ktoré sú schválené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Spišskej Novej Vsi. Starostlivosť o odchytené zvieratá v SPOTZ je zabezpečená v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Aktuálnu ponuku psíkov na adopciu nájdete na facebookovej stráne:     https://www.facebook.com/snvutulok/

Každý odchytený psík prešiel komplexným veterinárnym vyšetrením, je zaočkovaný
a začipovaný.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.