Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Vďaka DUÁLNEMU VZDELÁVANIU žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň praxujú u a získavajú reálne praktické zručnosti u zamestnávateľa v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi.


Benefity praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania:

 Mesto Spišská Nová Ves sa v roku 2023 zapojilo do systému duálneho vzdelávania, kedy získalo Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v odboroch štúdia obchodná akadémia a ekonomické lýceum. Mesto realizuje duálne vzdelávanie v spolupráci so Strednou odbornou školou ekonomickou v Spišskej Novej Vsi.Vzdelávajte sa, využite svoje vedomosti nadobudnuté v škole, vyskúšajte si prácu
v reálnom pracovnom prostredí a získajte zručnosti priamo na pracovisku
od skúsených kolegov.Viac informácií nájdete tu: