Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Základná umelecká škola

Školstvo a mládež

Názov: Základná umelecká škola
Adresa: J. Fabiniho 1
Riaditeľka: Mgr. Mariana Kacvinská
tel.: 053/42 99 294
Email:   skola@zus-snv.sk
www.zussnv.sk