Základná umelecká škola

Názov: Základná umelecká škola
Adresa: J. Fabiniho 1
Riaditeľka: Mgr. Mariana Kacvinská
tel.: 053/42 99 294
Email: skola@zus-snv.sk
www.zussnv.sk