Stredné školy v meste

V meste sa nachádza  7  stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC KSK a  cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.

Názov: Gymnázium
Adresa:
 Javorová 16
Riaditeľ: PaedDr. Ingeborg Skalská
tel.: +421 53 442 56 51
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk, web:  www.gjavsnv.edu.sk

N ázov:  Gymnázium
Adresa: Školská 7
Riaditeľka: Mgr. Jozef Kačenga
tel.: +421 53 442 88 28
e-mail: skola@gymsnv.sk, web:  www.gymsnv.sk

Názov: Stredná odborná škola drevárska
Adresa: Filinského cesta 7
Riaditeľ: Ing. Vladimír Jančík
tel.: + 421 53 442 42 46
e-mail:   sosd@sosdsnv.sk,  web:  www.sosdsnv.edupage.org

Názov:  Stredná priemyselná škola technická 
Adresa: Hviezdoslavova 6
Riaditeľ: RNDr. Ladislav Ruttkay
tel.: + 421 53 446 62 49
e-mail: skola@spst.sk , web:  www.strojsnv.edupage.org

Názov: Stredná odborná škola
Adresa: Markušovská cesta 4
Riaditeľ: Ing. Vasiľ Kolesár
tel.:  + 421 53 446 13 90, 446 29 23
e-mail: skola@soussnv.sk, web:  www.soussnv.edupage.org

Názov: Hotelová akadémia
Adresa: Radničné námestie 1
Riaditeľ: Mgr. Milan Kudrik
tel.: + 421 53 442 41 89
e-mail:   hotelovkasnv@gmail.com,  web:  www.hotelovkasnv.edupage.org

Názov:  Stredná odborná škola ekonomická
Adresa: Stojan 1
Riaditeľ: Ing. Andrea Iovdijová
tel.: + 421 53 442 25 08
e-mail: oasnvsk@gmail.com, web:  www.sosesnv.edupage.org

Názov:  Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Adresa: Radničné námestie 271/8
Riaditeľ: PaedDr. Mária Macková 
tel.: +421 53 417 37 02, + 421 915 930 494 - riaditeľka školy 
tel.: +421 53 417 37 05 - ekonómka školy 
tel.: +421 53 417 37 06 - zborovňa
e-mail:  gym.misika@gmail.com , web:  www.gymmisika.sk