Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stredné školy

Školstvo a mládež

V meste sa nachádza  7  stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC KSK a  cirkevné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.

Názov: Gymnázium
Adresa:
 Javorová 16
Riaditeľ: PaedDr. Ingeborg Skalská
tel.: +421 53 442 56 51
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk, web:  www.gjavsnv.edu.sk

N ázov:  Gymnázium
Adresa: Školská 7
Riaditeľka: Mgr. Jozef Kačenga
tel.: +421 53 442 88 28
e-mail: skola@gymsnv.sk, web:  www.gymsnv.sk

Názov: Stredná odborná škola drevárska
Adresa: Filinského cesta 7
Riaditeľ: Ing. Vladimír Jančík
tel.: + 421 53 442 42 46
e-mail:   sosd@sosdsnv.sk,  web:  www.sosdsnv.edupage.org

Názov:  Stredná priemyselná škola technická 
Adresa: Hviezdoslavova 6
Riaditeľ: RNDr. Ladislav Ruttkay
tel.: + 421 53 446 62 49
e-mail: skola@spst.sk , web:  www.strojsnv.edupage.org

Názov: Stredná odborná škola
Adresa: Markušovská cesta 4
Riaditeľ: Ing. Vasiľ Kolesár
tel.:
 + 421 53 446 13 90, 446 29 23
e-mail: skola@soussnv.sk, web:  www.soussnv.edupage.org

Názov: Hotelová akadémia
Adresa: Radničné námestie 1
Riaditeľ: Mgr. Milan Kudrik
tel.: + 421 53 442 41 89
e-mail:   hotelovkasnv@gmail.com,  web:  www.hotelovkasnv.edupage.org

Názov:  Stredná odborná škola ekonomická
Adresa: Stojan 1
Riaditeľ: Ing. Andrea Iovdijová
tel.: + 421 53 442 25 08
e-mail: oasnvsk@gmail.com, web:  www.sosesnv.edupage.org

Názov:  Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Adresa: Radničné námestie 271/8
Riaditeľ:   PaedDr. Mária Macková  
tel.: +421 53 417 37 02, + 421 915 930 494 - riaditeľka školy 
tel.: +421 53 417 37 05 - ekonómka školy 
tel.: +421 53 417 37 06 - zborovňa
e-mail:  gym.misika@gmail.com , web:  www.gymmisika.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.