Školské jedálne v meste

 Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

1.  Školská jedáleň pri MŠ, J. Hanulu 6,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová
Telefón/fax: 053 446 4424
E-mail: sj.hanulova@mestosnv.sk


2.  Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská 14,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 4006
 E-mail: sj.slovenska@mestosnv.sk


3.  Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 28,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 1681
E-mail: sona.juhaziova@centrum.sk


4.  Školská jedáleň pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 2867
E-mail: mbujnakova77@gmail.com


5.  Školská jedáleň pri MŠ, Lipová 21,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
Telefón/fax: 053 446 5258
E-mail: sjlipova@gmail.com


6.  Školská jedáleň pri MŠ, Komenského 25,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 5749
E-mail: sj.komenského@mestosnv.sk


7.  Školská jedáleň pri MŠ, Z. Nejedlého 5,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Denisa Jašková
Telefón/fax: 053 446 2060
E-mail: antalova.deniska@gmail.com


8.  Školská jedáleň pri MŠ, P. Jilemnického 2,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Viera Halíková
Telefón/fax: 053 446 3655
E-mail: sj.jilemnickeho@mestosnv.sk


9.  Školská jedáleň pri MŠ, Tehelná 20,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 446 1898
E-mail: sjtehelna@gmail.com


10.  Školská jedáleň pri MŠ, Rybničná 31,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 441 3128
E-mail: sjhuta@gmail.com


11.  Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska 2,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková
Telefón/fax: 053 446 2230
E-mail: zdurikova@centrum.sk


12.  Školská jedáleň pri MŠ, S. Tomášika 5,   Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Denisa Jašková
Telefón/fax: 053 446 3458
E-mail: sjstomasika@gmail.com