Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Školské jedálne

Školstvo a mládež

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1.  Školská jedáleň pri MŠ, J. Hanulu 6,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová
Telefón/fax: 053 446 4424
E-mail: sj.hanulova@mestosnv.sk


2.  Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská 14,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 4006
 E-mail: sj.slovenska@mestosnv.sk


3.  Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 28,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 1681
E-mail: sona.juhaziova@centrum.sk


4.  Školská jedáleň pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 2867
E-mail: mbujnakova77@gmail.com


5.  Školská jedáleň pri MŠ, Lipová 21,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
Telefón/fax: 053 446 5258
E-mail: sjlipova@gmail.com


6.  Školská jedáleň pri MŠ, Komenského 25,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 5749
E-mail: sj.komenského@mestosnv.sk


7.  Školská jedáleň pri MŠ, Z. Nejedlého 5,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Nataša Frankovičová
Telefón/fax: 053 446 2060
E-mail: nfrankovicova@gmail.com


8.  Školská jedáleň pri MŠ, P. Jilemnického 2,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Viera Halíková
Telefón/fax: 053 446 3655
E-mail: sj.jilemnickeho@mestosnv.sk


9.  Školská jedáleň pri MŠ, Tehelná 20,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 446 1898
E-mail: sjtehelna@gmail.com


10.  Školská jedáleň pri MŠ, Rybničná 31,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 441 3128
E-mail: sjhuta@gmail.com


11.  Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska 2,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková
Telefón/fax: 053 446 2230
E-mail: zdurikova@centrum.sk


12.  Školská jedáleň pri MŠ, Hviezdoslavova 33,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
Telefón/fax: 053 446 3458
E-mail: sjhviezdoslavovasnv@gmail.com