Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Školské jedálne

Školstvo a mládež

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1.  Školská jedáleň pri MŠ, J. Hanulu 6,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová
Telefón/fax: 053 446 4424
E-mail: sj.hanulova@mestosnv.sk


2.  Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská 14,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 4006
 E-mail: sj.slovenska@mestosnv.sk


3.  Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 28,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
Telefón/fax: 053 446 1681
E-mail: sona.juhaziova@centrum.sk


4.  Školská jedáleň pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 2867
E-mail: mbujnakova77@gmail.com


5.  Školská jedáleň pri MŠ, Lipová 21,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
Telefón/fax: 053 446 5258
E-mail: sjlipova@gmail.com


6.  Školská jedáleň pri MŠ, Komenského 25,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
Telefón/fax: 053 446 5749
E-mail: sj.komenského@mestosnv.sk


7.  Školská jedáleň pri MŠ, Z. Nejedlého 5,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Denisa Jašková
Telefón/fax: 053 446 2060
E-mail: antalova.deniska@gmail.com 


8.  Školská jedáleň pri MŠ, P. Jilemnického 2,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Viera Halíková
Telefón/fax: 053 446 3655
E-mail: sj.jilemnickeho@mestosnv.sk


9.  Školská jedáleň pri MŠ, Tehelná 20,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 446 1898
E-mail: sjtehelna@gmail.com


10.  Školská jedáleň pri MŠ, Rybničná 31,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
Telefón/fax: 053 441 3128
E-mail: sjhuta@gmail.com


11.  Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska 2,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková
Telefón/fax: 053 446 2230
E-mail: zdurikova@centrum.sk


12.  Školská jedáleň pri MŠ, S. Tomášika 5,  Spišská Nová Ves
Vedúca ŠJ: Viera Halíková
Telefón/fax: 053 446 3458
E-mail: sjstomasika@gmail.com

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.