Vysoké školy v meste

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE - Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Zimná 48​​​​​​​

Kontakt:
BA - Mgr. Michaela Vidovičová
tel.: 02/544 31 965, 0911 707 853
e-mail:    vidovicova@vssvalzbety.sk


SNV  - PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
tel.: 0911 104 940
e-mail:    semes@vssvalzbety.sk

Sociálna práca - bakalárske externé štúdium
zameranie: Získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré absolventa oprávňujú vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách; organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu; pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch; podieľať sa na výskume v tejto oblasti; sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete nájdete na    www.vssvalzbety.sk