Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Vysoké školy

Školstvo a mládež

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE - Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Zimná 48​​​​​​​

Kontakt:
BA - Mgr. Michaela Vidovičová
tel.: 02/544 31 965, 0911 707 853
e-mail:    vidovicova@vssvalzbety.sk


SNV  - PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
tel.: 0911 104 940
e-mail:    semes@vssvalzbety.sk

Sociálna práca - bakalárske externé štúdium
zameranie: Získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré absolventa oprávňujú vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách; organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu; pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch; podieľať sa na výskume v tejto oblasti; sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete nájdete na    www.vssvalzbety.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.