Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Jazyková škola

Školstvo a mládež

Zriaďovateľom jazykovej školy je Košický samosprávny kraj.

Škola má oprávnenie na vykonávanie   štátnych jazykových skúšok z anglického a nemeckého jazyka vydané Ministerstvom školstva SR. 

Názov:
 Jazyková škola (pôvodne Štátna jazyková škola)
Adresa:
 Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Ing. Mgr. Miriam Dovalová
Tel. č.: 053 /442 68 91, 0905 727 558
E-mail:   js@jssnv.sk
Web:   www.jssnv.sk