Štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka

Zriaďovateľom jazykovej školy je Košický samosprávny kraj.

Škola má oprávnenie na vykonávanie   štátnych jazykových skúšok z anglického a nemeckého jazyka vydané Ministerstvom školstva SR. 

Názov:  Jazyková škola (pôvodne Štátna jazyková škola)
Adresa:  Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Ing. Mgr. Miriam Dovalová
Tel. č.: 053 /442 68 91, 0905 727 558
E-mail: js@jssnv.sk
Web: www.jssnv.sk