Základné školy v meste

Základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves

Základná škola, Nad Medzou 1
Riaditeľ:    
PaedDr. Tatiana Višňovská
tel.: 053/44 13 990;     mobil: +421 915 934 866
e-mail: zsnadmedzou@gmail.com *     web: www.zsnadmedzou.snv.sk

Základná škola, Lipová ulica 13
Riaditeľ:    
PaedDr. Ivan Kurilla
tel.: 053/44 26 241
e-mail riaditeľ: i.kurilla@zslipovasnv.sk
e-mail: skola@zslipovasnv.sk  * web:  www.zslipovasnv.sk


Základná škola, Levočská ulica 11
Riaditeľka:   
PaedDr. Alena Minďašová
tel.: 053/42 99 803
e-mail:       levocska11@levocska11snv.sk   * web:  www.zslevocska.snv.sk

Základná škola, Z. Nejedlého 2
Riaditeľ:   
Mgr. Miroslav Nováček
tel.:  053/44 26 277;     mobil: +421 911 750 073
e-mail:  zsnejedleho.snv@gmail.com * web:    www.zsnejedleho-snv.edupage.sk  

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Riaditeľ:   
PhDr. Bohuslav Vaľko
mobil: +421 905 443 136
e-mail:  sekretariat.zskozuchasnv@gmail.comweb:  www.zskozucha.snv.sk

Základná škola, Komenského 2
Riaditeľ:  
RNDr. Peter Kresťanko
tel.:  053/42 99 191;       mobil: +421 903 650 143
e-mail:        info@superzs.sk    * web:    www.superzs.sk

Základná škola, Hutnícka 16
Riaditeľka:   
PaedDr. Magdaléna Jendrálová
tel.:  053/32 49 612
e-mail:     skola@zshutnsnv.edu.sk  * web:     www.zshutnicka.snv.sk

Základné školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8
Riaditeľ:    Mgr. Slavomíra Michlíková
tel.: 053/41 88 830
e-mail:    riaditelzscam@gmail.com * web:    www.zsmarkusnv.edupage.sk/  

Spojená škola, J. Fabiniho 3
Riaditeľ:    PaedDr. Ľuboš Bazár
tel.: 053/44 66 123
e-mail:    szsfabsn@gmail.com * web:    www.szsfabsnv.edu.sk  

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11
Špeciálna základná škola
Praktická škola
Špeciálna základná škola pre deti s autizmom
Riaditeľka:   Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
tel.: 053/44 14 301, +421 904 930 644
e-mail: maria.petrikova@caritas.sk, *  web: szstolsnv.edupage.org/