Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Základné školy

Školstvo a mládež

Základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves

Základná škola, Nad Medzou 1
Riaditeľ:  
 PaedDr. Julian Sopko
tel.: 053/44 13 990;    mobil: +421 915 934 866
e-mail:  zsnadmedzou@gmail.com *    web:  www.zsnadmedzou.snv.sk

Základná škola, Lipová ulica 13
Riaditeľ:  
 PaedDr. Ivan Kurilla
tel.: 053/44 26 241
e-mail riaditeľ:  i.kurilla@zslipovasnv.sk
e-mail:  skola@zslipovasnv.sk   * web:   www.zslipovasnv.sk


Základná škola, Levočská ulica 11
Riaditeľka:  
 Mgr. Silvia Bartošová
tel.: 053/42 99 803
e-mail:      levocska11@levocska11snv.sk   * web:  www.zslevocska.snv.sk

Základná škola, Z. Nejedlého 2
Riaditeľ:  
 Mgr. Miroslav Nováček
tel.:  053/44 26 277;    mobil: +421 911 750 073
​​​​​​​e-mail:   zsnejedleho.snv@gmail.com  * web:   www.zsnejedleho-snv.edupage.sk

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Riaditeľ:  
 PhDr. Bohuslav Vaľko
mobil: +421 905 443 136
e-mail:   sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com *    web:   www.zskozucha.snv.sk

Základná škola, Komenského 2
Riaditeľ: 
 RNDr. Peter Kresťanko
tel.:  053/42 99 191;      mobil: +421 903 650 143
e-mail:        info@superzs.sk     * web:     www.superzs.sk

Základná škola,  Hutnícka 16
Riaditeľka:  
 PaedDr. Magdaléna Jendrálová
tel.:  053/32 49 612
​​​​​​​e-mail:     skola@zshutnsnv.edu.sk   * web:      www.zshutnicka.snv.sk

Základné školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8
Riaditeľ: Mgr. Slavomíra Michlíková
tel.: 053/41 88 830
e-mail:   riaditelszcam@gmail.com web:    www.zsmarkusnv.edupage.sk/

Spojená škola, J. Fabiniho 3
Riaditeľ: PaedDr. Ľuboš Bazár
tel.: 053/44 66 123
e-mail:   szsfabsn@gmail.com web:    www.szsfabsnv.edu.sk

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11
Špeciálna základná  škola
Praktická škola
Špeciálna základná škola pre deti s autizmom
Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
tel.: 053/44 14 301, +421 904 930 644
e-mail:  maria.petrikova@caritas.sk,    web:  szstolsnv.edupage.org/