Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Klub mladých

Školstvo a mládež

Komunitná organizácia Centra voľného času
Zimná 48
Spišská Nová Ves
E-mail:  klubmladychsnv@gmail.com
T. č.: 0911 213 902
Fb:  www.facebook.com/klubmladychsnv