Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov ​​​​​​​

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (pôvodne detské jasle)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves
Vedúca zariadenia: 
 Mgr. Zuzana Grobárová
Tel./fax: 053/44 217 97
E-mail: detskejaslesnv@gmail.com