Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Školstvo a mládež

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (pôvodne detské jasle)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves


1.  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
Vedúca zariadenia:
 Mgr. Zuzana Grobárová
Tel./fax: 053/44 217 97
E-mail:  djzdenkanejedleho@gmail.com

2.   Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Stolárska 2, Spišská Nová Ves

Vedúca zariadenia: Andrea Wesselényiová
Tel./fax: 053/446 22 30
E-mail:  dj.stolarska@gmail.com

​​​​​​​
Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2018 (dokument PDF) >>