Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Materské školy

Školstvo a mládež

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

Materská škola, J. Hanulu č. 6, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Beáta Pavlanská
tel.: 053/446 44 24
e-mail: ms.hanulova@mestosnv.sk


Materská škola, Slovenská č. 14, Spišská Nová Ves
Počet tried: 
Riaditeľka: Bc. Gabriela Bryndzová
tel.: 053/446 40 06
e-mail: msslovenska@mestosnv.sk


Materská škola, Gorazdova č. 28, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Viera Kačengová
tel.: 053/446 16 81
e-mail:  msgorazdova@mestosnv.sk


Materská škola, E. M. Šoltésovej č. 27, Spišská Nová Ves
Adresa:
Riaditeľka: Mgr. Anna Samončíková
tel.: 053/446 28 67
e-mail: mssoltesova@gmail.com


Materská škola, Lipová č. 21, Spišská Nová Ves
Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Alena Brezovajová
tel.: 053/446 52 58
e-mail:  mslipovasnv@gmail.com


Materská škola Komenského č. 25, Spišská Nová Ves
Počet tried: 4
Riaditeľka: Mgr. Daniela Jannová
tel.: 053/446 57 49
e-mail: ms.komenskeho@mestosnv.sk


Materská škola, Z. Nejedlého č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 4
Riaditeľka: Jana Vadelová
tel.: 053/446 20 60
e-mail: msnejedleho@mestosnv.sk


Materská škola, P. Jilemnického č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Slávka Lešková
tel.: 053/446 36 55
e-mail: ms.jilemnickeho@mestosnv.sk


Materská škola, Tehelná ul. 20, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Jana Zajacová
tel.: 053/446 18 98
e-mail: mstehelna20@gmail.com


Materská škola, Rybničná č. 31, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Počet tried: 2
Riaditeľka: Anna Chňapková
tel.: 053/441 31 28
e-mail:  msrybnicna@mestosnv.sk


Materská škola, Stolárska č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 10
Riaditeľka: Zlata Horváthová
tel.: 053/446 22 30
e-mail: ms.stolarska@mestosnv.sk


Materská škola, S. Tomášika č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Bc. Eva Karaffová
tel.: 053/446 45 01
e-mail:  mstomasikova@gmail.com


Materská škola, I. Krasku č. 3, Spišská Nová Ves
Počet tried: 2
Riaditeľka: Klaudia Hurajt
tel.: 053/442 21 55
e-mail:  msikrasku@gmail.com


Materská škola, Hviezdoslavova č. 33, Spišská Nová Ves
Počet tried: 2
Riaditeľka: Bc. Oľga Šefčíková
tel.: 053/446 34 58
e-mail:  mshviezdoslav@gmail.com

Podrobnejšie informácie  o materských školách môžete získať na stránke  ssz.snv.sk


Materské školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves

Alžbetka - súkromná materská škola,  Školská 4, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Andrea Buchtová
č. t.: 053/42 989 73, 0917 415 256
e-mail:  smsalzbetka@gmail.com
web:  www.alzbetka-no.sk


Brantia - súkromná materská škola, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Dominika Wiener
č. t.: 0948 649 745, 0918 221 428
e-mail:  brantia@brantia.sk
web:  www.brantia.sk


Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: PaedDr. Daniela Bartošová
č. t.: 0908 477 687
e-mail:  cms.rybicky@gmail.com
web:  cmsmarkusnv.edupage.org


Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. 21, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Božena Kleinová
č. t.: 0948 015 339, 0911 308 611
e-mail:  msevasnv@gmail.com
web:  www.sites.google.com/site/emssnv/

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho,  Gaštanová 11, Sp. Nová Ve

Materská škola a Špeciálna materská škola
Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
E-mail školy:  maria.petrikova@caritas.sk
web:  szstolsnv.edupage.org/