Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Materské školy

Školstvo a mládež

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

Materská škola, J. Hanulu č. 6, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Beáta Pavlanská
tel.: 053/446 44 24
e-mail: ms.hanulova@mestosnv.sk


Materská škola, Slovenská č. 14, Spišská Nová Ves
Počet tried:
Riaditeľka: Bc. Gabriela Bryndzová
tel.: 053/446 40 06
e-mail: msslovenska@mestosnv.sk


Materská škola, Gorazdova č. 28, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Viera Kačengová
tel.: 053/446 16 81
e-mail:  msgorazdova@mestosnv.sk


Materská škola, E. M. Šoltésovej č. 27, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Anna Samončíková
tel.: 053/446 28 67
e-mail: mssoltesova@gmail.com


Materská škola, Lipová č. 21, Spišská Nová Ves
Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Alena Brezovajová
tel.: 053/446 52 58
e-mail:  mslipovasnv@gmail.com


Materská škola Komenského č. 25, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Daniela Jannová
tel.: 053/446 57 49
e-mail: ms.komenskeho@mestosnv.sk


Materská škola, Z. Nejedlého č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 5
Riaditeľka: Jana Vadelová
tel.: 053/446 20 60
e-mail: msnejedleho@mestosnv.sk


Materská škola, P. Jilemnického č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 4
Riaditeľka: Mgr. Slávka Lešková
tel.: 053/446 36 55
e-mail: ms.jilemnickeho@mestosnv.sk


Materská škola, Tehelná ul. 20, Spišská Nová Ves
Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Jana Zajacová
tel.: 053/446 18 98
e-mail: mstehelna20@gmail.com


Materská škola, Rybničná č. 31, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Počet tried: 2
Riaditeľka: Mgr. Aneta Beťková​​​​​​​
tel.: 053/441 31 28
e-mail:  msrybnicna@mestosnv.sk


Materská škola, Stolárska č. 2, Spišská Nová Ves
Počet tried: 10
Riaditeľka: Zlata Horváthová
tel.: 053/446 22 30
e-mail: ms.stolarska@mestosnv.sk


Materská škola, S. Tomášika č. 5, Spišská Nová Ves
Počet tried: 2
Riaditeľka: Bc. Eva Karaffová
tel.: 053/446 45 01
e-mail:  mstomasikova@gmail.com


Materská škola, I. Krasku č. 3, Spišská Nová Ves
Počet tried: 1
Riaditeľka: Klaudia Hurajt
tel.: 053/442 21 55
e-mail:  msikrasku@gmail.com


Podrobnejšie informácie  o materských školách môžete získať na stránke  ssz.snv.sk


Materské školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Spišská Nová Ves

Alžbetka - súkromná materská škola,  Školská 4, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Andrea Buchtová
č. t.: 053/42 989 73, 0917 415 256
e-mail:  smsalzbetka@gmail.com
web:  www.alzbetka-no.sk


Brantia - súkromná materská škola, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Dominika Wiener
č. t.: 0948 649 745, 0918 221 428
e-mail:  brantia@brantia.sk
web:  www.brantia.sk


Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: PaedDr. Daniela Bartošová
č. t.: 0908 477 687
e-mail:  cms.rybicky@gmail.com
web:  cmsmarkusnv.edupage.org


Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. 21, Spišská Nová Ves
Riaditeľka: Mgr. Denisa Kočišová
č. t.: 0911 308 611
e-mail:  msevasnv@gmail.com
web:   https://emssnv.edupage.org

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho,  Gaštanová 11, Sp. Nová Ves

Materská škola a Špeciálna materská škola
Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
E-mail školy:  maria.petrikova@caritas.sk
web:  szstolsnv.edupage.org/


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.