Zberný dvor, Sadová ulica

sa nachádza na Sadovej ulici 781/11 D na sídl.Tarča v Spišskej Novej Vsi.

Občania mesta tam môžu po predložení občianskeho preukazu bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 


Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.


Prevádzková doba  

pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h
sobota: 8.00 - 12.00 h
nedeľa:  voľno 

Tel. kontakt: 0903 439 589