Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Viktor

3.3.2023

Poprosím o nainštalovanie bezpečnostnej kamery na autobusovej stanici. V jej okolí sme zaznamenali niekoľko krádeží. Bolo by tak jednoduchšie rozpoznať páchateľa. Ďakujem

Dobrý deň. Váš podnet vo veci nainštalovania bezpečnostnej kamery v lokalite autobusovej stanice v meste Spišská Nová Ves bol zaslaný k realizácii vedúcemu oddelenia vnútornej správy Mestského úradu Spišská Nová Ves. Mestská polícia sa s touto požiadavkou stotožňuje a inštalácia priemyselnej kamery v tejto lokalite bude prínosom pri objasňovaní protizákonnej činnosti aj pri výkone preventívnych opatrení.

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk
Valika

19.1.2023

Dobrý deň prajem, chceme upozorniť na nevyhovujúci stav vonkajších schodov pred Hotelom Preveza, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu, nakoľko schody sú v dezolátnom, rozpadávajúcom stave; jednotlivé časti sa od seba oddeľujú. V Hoteli Preveza v Sp.N.Vsi sa uskutočňujú svadby, stužkové, rôzne školenia, poskytujú stravovanie dôchodcom, denné menu, taktiež umožňujú ubytovanie turistov počas roka. Dňa 28. 01. 2023 v sobotu sa v reštaurácii Hotela Preveza uskutoční Fašiangová zábava, ktorú organizuje Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Boli by sme vďační, ak by sa našli finančné prostriedky na opravu, resp. úplnú obnovu nielen vonkajších, ale aj vnútorných schodov smerujúcich do reštaurácie Hotela PREVEZA. (dôležitý je vstup vzácnych a pozvaných hostí do vyzdobenej, vykrášlenej miestnosti reštaurácie a schody celý dojem veľmi pokazia). Rovnako chceme upozorniť na veľkú jamu na ceste, ktorá sa nachádza v blízkosti hotela na parkovisku. Ďakujeme za pochopenie, a veríme v skoré vyriešenie týchto problémov. S pozdravom Občania SNV, využívajúci reštauráciu Hotela Preveza

Dobrý deň. Sme si vedomí nevyhovujúceho stavu časti vonkajšieho schodiska. Tento stav sa rapídne zhoršil počas jesene a počas prebiehajúcej zimy. Keďže počasie a ani nedostatok finančných prostriedkov nám v súčasnosti nedovoľujú pustiť sa do opravy poškodenej časti schodov, budeme sa snažiť tento problém vyriešiť hneď ako nám situácia dovolí. Ďakujem za pochopenie.

Ing. Vladimír Hovaňák

riaditeľ príspevkovej organizácie
STEZ Správa telovýchovných zariadení

Hela

16.1.2023

Dobrý deň , chcem sa opýtať parkovanie na Gorazdovej ul.za knižnicou je povolené ? Autá tam parkujú po tráve pri lavičkách po kanáloch , jazdia po chodníku kde prechádzajú chodci , ľudia ked vyjdú z bytovky autá ich ohrozujú . Chodník je už celý zničený zablatený, . Pri cúvaní autá až k bytovke idú poškodené sú okapové rúry na bytovke pri vchode z bytovky poškodene dlažba schody od aut ako tam cúvaju až k tesnej blízkosti k bytovke ,popraskaný beton na rohu bytovky . Minimálny odstup od bytovky by mal byť aspoň 1.5 m od chodníka alebo k ceste. Neparkujú tam obyvatelia bytovky ale vodiči ktorý niečo vybavujú v meste . Nedala by sa tam na tom chodníku umiestniť nejaká zákazová dopravná značka. V celej snv nikde nie tak ako tu kde autá jazdia otáčajú sa a cúvajú až k tesnej blízkosti bytovky . Dakujem za odpoved

Dobrý deň. Policajti Mestskej polície Spišská Nová Ves sa v rámci výkonu hliadkových služieb venujú aj dohľadu nad cestnou premávkou. Súčasťou výkonu služobnej činnosti je aj realizácia zistených priestupkov v rámci kompetencií mestskej polície. V lokalite parkovísk, chodníkov na Gorazdovej ul. v meste Spišská Nová Ves bolo v priebehu posledných dvoch mesiacov spolu riešených 16 priestupkov. V lokalite zadného traktu Gorazdovej ul. je osadená dopravná značka (zákaz zastavenia) a požiadavku na prípadné osadenie ďalších dopravných značiek je potrebné konzultovať s dopravným inžinierom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi. Aj na základe Vášho podnetu budú vykonané hliadkové služby za účelom eliminácie a realizácie zistených nedostatkov a zistený skutkový stav bude riešený aj formou založenia prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla (papuče). Parkovacej politike v rámci mesta Spišská Nová Ves je v rámci personálnych, materiálno-technických a ekonomických možností venovaná zvýšená pozornosť aj v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky. Dohľad nad zákonným parkovaním je v súlade s prechodným obdobím a zákonom stanovenou výnimkou vo veci parkovania na chodníkoch do konca mesiaca september 2023. Bolo vykonané aj preverenie skutkového stavu priamo na mieste za účasti vedúceho oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu a ak to poveternostné podmienky umožnia, budú v problematických priestoroch osadené aj stĺpiky na zabránenie vjazdu vozidiel za účelom ochrany zelene a chodníka. Vzhľadom na personálne možnosti Mestskej polície Spišská Nová Ves a množstvo podnetov sú prioritne riešené telefonické oznámenia od občanov, kde sa rieši aktuálny zistený skutkový stav bez časového odstupu, ktorý vzniká pri e-mailovej forme komunikácie.

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk
Luboslava Hudáková

9.1.2023

Dobrý deň. mám veľmi zlú skúsenosť na pohotovosť pre dospelých na Mieri v Spišskej Novej Vsi pani doktorka ma odmietla ošetriť ,kým som jej nepovedala že sa budem na ňu sťažovať tak sa postavila zo stoličky .To som v živote takú skúsenosť nezažila .A ešte to kde ste videli aby chorý ľudia s teplotami čakali vonku na parkovisku veď tam je dnu čakáren pre chorých ľudí .Robím hore v nemocnici Svet zdravia na urgente na recepcii a počúvam veľa sťažnosti na pohotovosť pre dospelých od ľudí ktorý prídu a po mojej skúsenosti to môžem len potvrdiť .Skúste s tým niečo urobiť Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, Váš podnet sme adresovali na prešetrenie Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré vydalo povolenie poskytovateľovi Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Šafárikovo námestie, Spišská Nová Ves, (NLSPP SNV, s. r. o.), taktiež u neho vykonáva dozor, a teda dohliada na to, či dodržuje svoje povinnosti. Z Ministerstva zdravotníctva SR nám bolo doručené nasledovné stanovisko: Po preštudovaní podnetu p. Ľuboslavy Hudákovej sme kontaktovali organizátora ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých NLSPP SNV, s. r. o., s miestom prevádzkovania Šafárikovo námestie 2351/3, 052 05 Spišská Nová Ves, ktorého stanovisko uvádzame nižšie: „Naša pohotovostná služba pre dospelých NLSPP SNV, s. r. o. (APS) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. V zmysle citovaného zákona poskytuje v službe službukonajúci lekár adekvátnu potrebnú zdravotnú starostlivosť pacientovi lege artis. Pritom úzko spolupracuje s jednou zdravotnou sestrou. Vzhľadom k tomu, že bola nepriaznivá epidemiologická situácia, bola zavedená v súlade s nariadeniami telemedicína, ktorá sa využíva aj u nás na ambulancii APS aj vzhľadom na nový variant Covidu - 19 Kraken. Pacient pred vstupom na APS tak musí najprv zatelefonovať na telefónne číslo (0534597408), kde dostane ďalšie potrebné informácie. Potom podľa vyhodnotenia situácie zdravotná sestra otvorí vstupné dvere a vpustí pacienta iba s respirátorom FFP2 do čakárne a aj do ambulancie k lekárovi. U nás sa strieda 35 všeobecných lekárov pre dospelých, a preto od 10. 1. 2023 je na rozhodnutí konkrétneho ošetrujúceho lekára, ako sa rozhodne, či v deň služby budú dvere do čakárne otvorené voľne alebo, či bude používať telemedicínu tak, ako je opísané v predchádzajúcej vete. V niektorých prípadoch lekár alebo zdravotná sestra musí privolať príslušníkov mestskej polície alebo policajného zboru na zjednanie poriadku na APS, pokiaľ sa pacient správa neprístojne, je hlučný, kričí alebo sa vyhráža, prípadne jeho doprovod (zvyčajne mnohí rodinní príslušníci). V tomto konkrétnom prípade pre objektívne posúdenie ošetrenia pacientky dňa 7. 1. 2023 prikladáme vyjadrenia službukonajúcej lekárky MUDr. Lucie Škablovej a zdravotnej sestry Boženy Rakovej.“ Ing. Peter Čvapek, MBA generálny riaditeľ - poverený riadením Ministerstvo zdravotníctva SR Vyjadrenie službukonajúcej lekárky MUDr. Lucie Škablovej: "Dňa 7. 1. 2023 bola ošetrená pacientka Ľuboslava Hudáková. Pacientka bola ošetrená v poradí, v akom sa dostavila na APS. Uvádzala bolesti hrdla, zvýšené teploty, kašeľ, celkové zhoršenie stavu. Od pondelka 2. 1. 2023 mala cestou ambulancie ORL ordinovaný Amoksiklav. Vzhľadom na predtým ordinovaný Amoksiklav bola pacientka slušne poučená o štandardných odborných postupoch o nasadzovaní ďalšej ATB liečby pri zlyhaní predchádzajúcej empirickej liečby (Amoksiklav). Pri nezlepšení sa stavu na 3 - 4 deň sa pacient štandardne hlási na kontrolu u OL lekára. Odporúčané je odobrať cielené kultivačné vyšetrenie, a tak následne indikovať cielenú antibiotickú liečbu vzhľadom na stúpajúcu rezistenciu a výskyt nežiaducich účinkov. Objektívne pacientka bez dýchavice, oropharynx hyperemický. Stav vyhodnotený ako stabilizovaný, odporúčané pokračovať v predtým ordinovanej ATB a symptomatickej liečbe a následne doplniť kultivačné vyšetrenie - výter z hrdla, eventuálne spúta cestou obvodného lekára, pretože to nie je v možnostiach APS mimo štandardných pracovných hodín. Po opakovanom poučení pacientka nesúhlasí s navrhovaným postupom, dožaduje sa výmeny ATB liečby, čo je v tomto prípade non lege artis postup. Je verbálne agresívna, kričí, že ju "odmietame ošetriť a nechávame pacientov tak a ona pracuje na urgente na recepcii a ako má ísť do nočnej, keď nemá lieky". Vzhľadom na jej pracovisko pacientka následne poučená o možnosti konzultácie s lekárom urgentného príjmu o odbornom hľadisku problému, k čomu sa nevyjadrila. Po nátlaku a opakovanom nevhodnom dožadovaní sa pacientky na predpis antibiotickej liečby a pri počte pacientov čakajúcich na ošetrenie pacientke vydaný recept na zmenu ATB. Pacientka nespokojná odchádza. Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá, pacientka bola vyšetrená. Pacientka nesúhlasila s odbornými odporúčaniami. Dňa 7. 1. 2023 bolo na APS ošetrených 57 pacientov. Štandardný čas na ošetrenie 1 pacienta je cca 15 minút. Pri ošetrení 57 pacientov to vychádza na 14 hodín a 25 minút čistého pracovného času vyšetrovania pacientov. Počas tejto pracovnej zmeny sme mali spolu prestávku 15 minút. Všetci pacienti, ktorí sa v daný deň dostavili na APS boli ošetrení. V minulosti po opakovaných skúsenostiach s agresívnymi pacientami alebo rodinnými príslušníkmi (s 1 pacientom prídu bežne 4 rodinní príslušníci, niekedy aj viac) a opakovanou nutnosťou volať príslušníkov policajného zboru na upokojenie situácie pri početnej prevahe rodinných príslušníkov nad personálom APS a vzhľadom na kapacitu čakárne bol zvolený z bezpečnostných dôvodov prístup triáže cez telefón a nevpúšťať rodinných príslušníkov do priestorov čakárne." Vyjadrenie zdravotnej sestry Boženy Rakovej: "Sťažnosť pacientky Ľuboslavy Hudákovej je neopodstatnená, pacientka bola 7. 1. 2023 riadne vyšetrená, bola poučená o ďalšom terapeutickom postupe, s ktorým nesúhlasila a trvala na predpise ATB. Jej vystupovanie bolo arogantné. Potvrdzujem slová MUDr. Lucie Škablovej. Prebiehalo to presne tak, ako to uviedla ošetrujúca lekárka v uvedený deň."

Mesto Spišská Nová Ves

Ivan

31.12.2022

Prosím bude sa niečo robiť s parkovaním na chodníkoch na Javorovej ulici? Je to strašne ako tam stoja auta tak, ze nechaju priestoch na prechod 30 - 40 cm. Ďakujem

Dobrý deň. Policajti Mestskej polície Spišská Nová Ves sa v rámci výkonu hliadkových služieb venujú dohľadu nad cestnou premávkou. Súčasťou výkonu služobnej činnosti je aj realizácia zistených priestupkov v rámci kompetencie mestskej polície. V lokalite Javorovej ul. v meste Spišská Nová Ves aj na základe Vášho podnetu budú vykonané hliadkové služby za účelom eliminácie a realizácie zistených priestupkov. Problematika parkovania vozidiel na Javorovej ul. je riešená aj v spolupráci so zhotoviteľom výstavby chodníkov a parkoviska v tejto lokalite. Zistený skutkový stav bude riešený aj formou založenia prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla (papuče). Parkovacej politike v rámci mesta Spišská Nová Ves je v rámci personálnych možností venovaná zvýšená pozornosť aj v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky. Vzhľadom na možnosti Mestskej polície Spišská Nová Ves a množstvo podnetov sú prioritne riešené telefonické oznámenia od občanov, kde sa rieši aktuálny zistený skutkový stav bez časového odstupu. Ďakujem za podnet.

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.