Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Viktor

13.1.2021

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu. S úctou Viktor Pamula

Dobrý deň,  registrujeme zlý technický stav danej komunikácie avšak daná lokalita si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu ulice. V súčasnosti nie je vo finančných možnostiach mesta aby zrealizovalo takúto aktivitu. S rekonštrukciou ulice uvažujeme v najbližších rokoch v závislosti od rozpočtu mesta.

Ing. Milan Mucha
vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 75 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332
mobil: 0917 127 750
email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Lucia

7.11.2020

Dobrý deň, už 3. deň nás obťažuje smrad z hnojovky na sídlisku Mier (konkrétne Jilemnického ul.). Najviac to cítiť vo večerných hodinách a trvá to do rána. Táto situácia sa opakovala už aj pred nedávnom a trvala dlhší čas. Chvíľku bol pokoj a teraz sa to opakuje. Smrad je tak silný, že nemožno v byte vôbec vetrať. Chcem sa preto opýtať, ako túto situáciu riešiť. Ďakujem.

Zápach nie je v predpisoch na ochranu zdravia limitovaný, nie je preto možné ho pre úradné účely objektívne hodnotiť, ale je možné konštatovať, že môže byť obťažujúci, zhoršovať životné prostredie a negatívne vplývať na kvalitu bývania občanov. Hospodárenie s hnojovicou, podmienky jej používania a aplikovania do pôdy sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava. Problémy v životnom prostredí rieši tiež Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ing. Jana  Murková, vedúca oddelenia HŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi
Lucia

18.8.2020

Dobrý deň. Chcem sa informovať, či mesto SNV poskytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, Mesto Spišská Nová Ves neposkytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V novom školskom roku Vám prajem, nech sa Vám darí. S pozdravom

Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, MsÚ
Lucia

20.7.2020

Dobrý deň. Píšem znova ohľadom toho istého problému. Naša kľudná prechádzka s našim malým dieťatkom sa skončila tak, že keby môj snúbenec nebol pozorný a nezadržal by naše dieťatko, tak by skončilo pod kolesami arogantného cyklistu, ktorý okolo nás doslova preletel bez akéhokoľvek upozornenia, stalo sa to na chodníku pre chodcov kde sa cyklista nemá právo premávať. A aby nebolo málo tak nám potom čo som ho upozornila, že má chodiť po vozovke a nie po chodníku ukázal hanlivé gesto. Úpenlivo Vás prosím aby sa to začalo riešiť lebo to nieje prvý ani poslednýkrát čo nás ohrozil na živote cyklista ktorý šiel po chodníku pre chodcov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Cyklistu na chodníku môže podľa cestného zákona riešiť len štátna polícia (dopravná) a nie mestská polícia. Toto nie je v našej kompetencii. Našou snahou je prípadne priestupcu upozorniť, ale nie sankcionovať. V tomto konkrétnom prípade je potrebné podať na štátnej polícii oznámenie dotknutej osoby. Tam môže popísať presne kedy, ako, kde sa to stalo, popíše osobu, aký mala bicykel atď. a priateľ môže byť ako svedok danej udalosti.

Ing. Marcel Garčár, náčleník MsP SNV
Ivana

8.7.2020

Chcem sa informovať, aká je kontrola z mestského úradu na výber daní za psa. Všimla som si, že niektoré psy majú na obojku známku. Po dotaze na majiteľa psa, aká je to známka, ma informoval, že by to mal mať každý pes, keď má zaplatenú daň za psa. Začal som si teda všímať psov s touto známkou, no v mojom okruhu je málo psov, ktorým táto známka visí na obojku a poznám najmä záhradkárov, že majú viacero psov. Myslím si, že mesto by mohlo cez Mestskú políciu urobiť kontrolu, aby si majitelia psov plnili voči mestu svoju povinnosť. Ďakujem.

Prajem dobrý deň, príslušníci MsP priebežne vykonávajú kontroly evidencie psov na území mesta. V prípade, že nie je pes evidovaný, riešia vec v zmysle zákona o priestupkoch a v súčinnosti s príslušným oddelením MsÚ zjednávajú nápravu. V prípade takéhoto zistenia kontaktujte, prosím, stálu službu MsP na bezplatnej linke 159.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV