Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Lucia

18.8.2020

Dobrý deň. Chcem sa informovať, či mesto SNV poskytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, Mesto Spišská Nová Ves neposkytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V novom školskom roku Vám prajem, nech sa Vám darí. S pozdravom

Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, MsÚ
Lucia

20.7.2020

Dobrý deň. Píšem znova ohľadom toho istého problému. Naša kľudná prechádzka s našim malým dieťatkom sa skončila tak, že keby môj snúbenec nebol pozorný a nezadržal by naše dieťatko, tak by skončilo pod kolesami arogantného cyklistu, ktorý okolo nás doslova preletel bez akéhokoľvek upozornenia, stalo sa to na chodníku pre chodcov kde sa cyklista nemá právo premávať. A aby nebolo málo tak nám potom čo som ho upozornila, že má chodiť po vozovke a nie po chodníku ukázal hanlivé gesto. Úpenlivo Vás prosím aby sa to začalo riešiť lebo to nieje prvý ani poslednýkrát čo nás ohrozil na živote cyklista ktorý šiel po chodníku pre chodcov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Cyklistu na chodníku môže podľa cestného zákona riešiť len štátna polícia (dopravná) a nie mestská polícia. Toto nie je v našej kompetencii. Našou snahou je prípadne priestupcu upozorniť, ale nie sankcionovať. V tomto konkrétnom prípade je potrebné podať na štátnej polícii oznámenie dotknutej osoby. Tam môže popísať presne kedy, ako, kde sa to stalo, popíše osobu, aký mala bicykel atď. a priateľ môže byť ako svedok danej udalosti.

Ing. Marcel Garčár, náčleník MsP SNV
Ivana

8.7.2020

Chcem sa informovať, aká je kontrola z mestského úradu na výber daní za psa. Všimla som si, že niektoré psy majú na obojku známku. Po dotaze na majiteľa psa, aká je to známka, ma informoval, že by to mal mať každý pes, keď má zaplatenú daň za psa. Začal som si teda všímať psov s touto známkou, no v mojom okruhu je málo psov, ktorým táto známka visí na obojku a poznám najmä záhradkárov, že majú viacero psov. Myslím si, že mesto by mohlo cez Mestskú políciu urobiť kontrolu, aby si majitelia psov plnili voči mestu svoju povinnosť. Ďakujem.

Prajem dobrý deň, príslušníci MsP priebežne vykonávajú kontroly evidencie psov na území mesta. V prípade, že nie je pes evidovaný, riešia vec v zmysle zákona o priestupkoch a v súčinnosti s príslušným oddelením MsÚ zjednávajú nápravu. V prípade takéhoto zistenia kontaktujte, prosím, stálu službu MsP na bezplatnej linke 159.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV
Matej

2.7.2020

Dobrý deň, v lokalite Predná Huta je pripravené územie pre výstavbu rodinných domov. Súčasný stav je taký, že mimo jedného rozostavaného rodinného domu je len skládka kameňa, zeminy, ktoré navážajú nákladné autá. Touto lokalitou pravidelne chodia záhradkári, ktorí majú blízko záhradky. MsZ v minulom roku 2019 odkúpilo od majiteľa pozemkov prístupovú cestu pre záhradkárov, aby z autobusovej zastávky mohli prejsť na svoje záhradky. Preto sa obraciam i v mene záhradkárov o sprístupnenie tejto cesty. V tomto čase je veľa vody po dažďoch a prístup na záhradky je sťažený. Vzhľadom k tomu, že je tam dosť zeminy, kameňa bolo by dobré upraviť podľa plánu túto cestu a zhutniť dočasne nejakým makadamom. Verím, že prijmete moju pripomienku a pomôžete záhradkárom, ktorí sú prevažne dôchodcovia. Vopred srdečne ďakujem.

Dobrý deň, pozemky v predmetnom území sú stále vo vlastníctve spol. STAVCENTRUM SPIŠ, s. r. o., nakoľko do dnešného dňa nedošlo k uzatvoreniu príslušného zmluvného vzťahu, a teda mesto nemôže zrealizovať Vami žiadané úpravy.

Ing. Ľubomír Andráš, oddelenie správy majetku, MsÚ
Peter

17.6.2020

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či novovybudovaný mini workoutpark na Strelnici v Šulerlochu je verejný alebo súkromný? Vzhliadol som aj reportáž o multifunkčnom areále Šulerloch na TV Reduta, ale o parku ani zmienka. Vopred ďakujem za odpoveď.

Ide o klubové zariadenie - verejnosti prístupné, ale na vlastné riziko, nakoľko to nie je certifikovaná zostava.

Jozef Borz, Záujmové združenie právnických osôb, Multifunkčný areál Schulerloch

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.