Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Michal

28.11.2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či vedenie mesta neuvažuje (po vzore iných miest) o zákaze parkovania dodávok na sídliskách. Prečo parkujú na sídliskách dodávky štátneho podniku Slovenská pošta?

mesto zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá sa bude komplexne venovať parkovacej politike v meste Spišská Nová Ves. Súčasťou politiky bude aj riešenie problému s parkovaním nákladných vozidiel na sídliskách. Príprava parkovacej politiky si však svojím širokým záberom vyžaduje určitý čas pre následnú realizáciu v praxi. Verejnosť bude informovaná o výsledkoch prípravy.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Slavomír

25.11.2019

Dobrý deň, prosím o zmenu spoja č. 12 do Novoveskej Huty z odchodom 6:15 z autobusovej stanice nakoľko nie je možne stihnúť tento spoj kedže z Embraca odchádza autobus tiež 6:15. Cez týždeň odchádza autobus z Embraca 6:10 a spoj č. 3 odchádza 6:20 ale v sobotu z nočnej smeny nieje možne stihnúť spoj kedže je o 5 minút posunutý, za kladné vybavenie vopred ďakujem.

Uvedenou otázkou sme sa už zaoberali pred niekoľkými týždňami. V zastávke sídlisko Východ je čas prestupu medzi linkou MHD 14 z Embraca a linkou MHD 12 do Novoveskej Huty 3 minúty. Uvedený spoj nie je možné posunúť neskôr nakoľko by sa v opačnom smere rozviazal prípoj na rýchlik 602 smer Bratislava. Podľa dostupných informácii však ani v jednom prípade za posledné obdobie nedošlo k prípadu , žeby sa tento prestup nedal stihnúť. Mimo toho sme od 15. 12. 2019 zaviedli vodičom do palubných počítačov poznámku, že je nutné na spoj z Embraca počkať. 

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster, eurobus, a. s.,
Kristián

24.11.2019

Dobrý deň, ja sa chcem iba informovať, ako to funguje s hraním na hudobné nástroje, po prípade spevom na ulici, kde sa s niečím takým informujem a ako to funguje?

Produkciu na verejnom priestore je potrebné oznámiť v zmysle zákona

  96/1991Viac sa o tom dočítate na našej stránke v rubrike Ako vybaviť: http://www.spisskanovaves.eu/obcan/ako_vybavit/oznamenie_o_konani_podujatia/verejne_kulturne_podujatie/index.htmlAndrea Jančíková, kancelária primátora

Dana

12.11.2019

Dobrý deň. V časti sídliska mier, kde sa nachádzajú potraviny CBA a diskontná predajňa alkoholu, sa denno- denne stretávajú občania, ktorí narúšajú morálku, bezpečnosť a slobodu ľudí zo sídliska. Situácia je už tak neunosná, že sa ako obyvateľ, po tme bojím tade prechádzať. Pokiaľ je mi dobre známo, pitie alkoholu na verejných priestranstvách je priestupok. To zgrupovanie skupín musí skončiť. Preto žiadam, aby v tejto oblasti boli zvýšené hliadky, a občania ktorí porušujú poriadok, riadne pokutovaní. Inak budeme ako občania žiadať zrušenie diskontnej predajne na mieri. Je mi ľúto, že to došlo až do takého štádia, ale ak sa niečo nezačne v tejto veci riešit, keďže viem, že to nieje prvý podnet, prizvem média aby dôkladne zmapovali činnosť mesta v tejto záležitosti. Potom sa niet čomu čudovať, že v našom meste rastie podpora extrémistických strán.

Boli prijaté opatrenia na zvýšenie hliadkovej činnosti v uvedenej oblasti. Hliadky v utorok 12. 11. 2019 pri diskonte riešili 4 porušovateľov VZN č. 7/2015.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Spišskej Novej Vsi Priestory oboch predajní (Potraviny CBA a Diskonto) sú umiestnené v priestoroch  vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Mesto Spišská Nová Ves nedisponuje oprávnením na zrušenie podnikateľskej činnosti alebo prevádzkarne, v ktorej je takáto činnosť vykonávaná. Brigita Sopková, referát vnútornej správy MsÚ v SNV
Katarína

4.11.2019

Zistila som, že mesto Spišská Nová Ves nie je na portály cintoríny.sk, kde sa dajú nájsť hrobové miesta zomrelých podľa mien.Nenašla som to ani na virtuálnych cintorínoch.Mesto Gelnica má túto službu dostupnú aj s fotografiou hrobu.V dnešnej dobe si myslím, je to veľmi dobrá služba.Ráta mesto s touto službou?

Ďakujeme za upozornenie. V najbližších dňoch sa budeme tejto téme venovať a následne vyhodnotíme opodstatnenosť tohto zámeru.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu