Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Tomáš

10.11.2022

Dobrý deň, zaujala ma mobilná aplikácia. Ak by ste pridali kalendár zberu odpadu s notifikáciami, využíval by som ju. Teraz som ani tento návrh nemohol odoslať z nej, ale z webu. Ďakujem

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet, určite je to zaujímavý nápad a budeme sa ním zaoberať. Musíme však s dodávateľskou firmou prejsť všetky detaily a možnosti, aby táto funkcionalita fungovala tak pre rodinné domy v dvoch rôznych obvodoch, ako aj bytové domy na rôznych uliciach, aby vedeli jednotliví užívatelia dostávať adresné notifikácie nielen o separovanom zbere, ale aj zbere objemných odpadov, nebezpečných odpadov, bio odpadov, resp. iných nepravidelných zberoch. Čo sa týka nefunkčného formulára v mobilnej aplikácii, momentálne pracujeme na odstránení tejto chyby.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Pavol Slebodník

8.11.2022

Dobrý deň,16 dní hľadám vodoinštalatéra na opravu potrubia..PVS,obec,aj na nete nájdení živnostníci,nikto sa nenašiel...Mečedeľovce 15,Spišský Štvrtok miesto opravy...Som zúfalý,je to horšie ako za komunistov,pekný deň

Dobrý deň, žiaľ, mesto zoznamom s informáciami o telefónnych číslach podnikateľských subjektov nedisponuje. Odporúčame Vám obrátiť sa na infolinku 1181.

Gondová Edita
Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie
tel.: 053 4176 622

email.: edita.gondova@mestosnv.sk
Anna

7.11.2022

Dobrý deň, túto sobotu v Spišskom Hrhove bude BAZÁR ZIMNÉHO OBLEČENIA A OBUVI. Ľudia tam môžu prísť predať svoje oblečenie do kultúrneho domu. Bude takáto akcia aj v našom meste?

Dobrý deň, mesto Spišská Nová Ves neorganizuje takéto akcie. Zároveň doposiaľ neevidujeme ani žiadne ohlásenie o konaní takejto akcie.

Sopková Brigita
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie
tel.: 053 4152 127

email.: brigita.sopkova@mestosnv.sk
Stanislav Rusiňák

24.10.2022

Dobrý deň, nedávno nám v SNV zomrela príbuzná a boli sme veľmi nepríjemne prekvapení, keď nebolo možné splniť jej želanie byť pochovaná do zeme v hrobe so svojimi rodičmi a sestrou vzhľadom na príliš dlhú tzv. tleciu dobu v zmysle VZN 8/2015 (35-40 rokov). Príslušný zákon pritom stanovuje minimálnu tleciu dobu 10 rokov. Chcem sa preto opýtať, či mesto Spišská Nová Ves v blízkej budúcnosti zmení túto extrémne dlhú tleciu dobu vo svojom VZN, resp. prečo je teraz stanovená doba taká dlhá (väčšina miest v SR má totiž stanovenú tleciu dobu podstatne nižšiu). Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Rusiňák

Dobrý deň pán Rusiňák, na základe Vášho podnetu zo dňa 24. 10. 2022 Vám oznamujeme, že mesto Spišská Nová Ves neuvažuje o zmene dĺžky tlecej doby vo VZN. Výkopové práce hrobových miest vykonávajú pohrebné služby a na základe ich praktických skúseností, keď aj po 50-tich rokoch nachádzajú neporušené truhly s ľudskými ostatkami, nie je možné dodržať hĺbku ďalšieho pochovania, ktorú nám stanovuje Zákon o pohrebníctve, v ktorom je uvedené „pred uplynutím tlecej doby, sa môžu do toho istého hrobu, uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.“ Ak sa z hrobu vyberajú ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby, jedná sa o exhumáciu.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Marta Ormandyová

3.10.2022

Dobrý deň, prosím o informáciu, ako bude riešená oprava strechy domova dôchodcov. Podľa in formácií obzvatwľov im tečie do izieb dažďová voda. Nakoľko sa zima blíži a nevieme či o nich bude postarané alebo budú presťahovaní inam. Ďakujem za info

Strecha po požiari 4. NP je dočasne prekrytá strešnou izoláciou, ktorá by mala vydržať do doby trvalého prekrytia strechy novou konštrukciou krovu a definitívnou strešnou krytinou. Dočasné prekrytie by malo slúžiť na zamedzenie zatekania dažďovej vody počas realizácie definitívneho riešenia strechy. Ak dôjde k ojedinelému priesaku vody do ubytovacej časti, rieši domov dôchodcov lokálne opravy svojimi pracovníkmi, ktorí opravujú len kritické miesta. Naša snaha je robiť také opatrenia, aby nebola ohrozená kvalita poskytovaných služieb. Mestské zastupiteľstvo 29. 9. 2022 schválilo finančné prostriedky vo výške 1 mil. € na rekonštrukciu strechy. Výber zhotoviteľa stavby je vo finálnej fáze, kde pri dodržaní zákonných lehôt je predpoklad, že stavebné práce začnú v priebehu mesiaca október 2022. Predpokladaná lehota výstavby je 50 - 90 kalendárnych dní.

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.