Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Karol

18.12.2022

Zdravím. Neviem kto spravuje verejné osvetlenie (asi MEPOS), ale chcel by som upozorniť na nefunkčné verejné osvetlenie na Duklianskej ulici pred vchodmi č. 52,54,56,58 a tiež oproti kde sú garáže, chodník k Lidlu a autobusová zastávka. Tento stav trvá už niekoľko dní. Pri terajšom stave chodníkov je to dosť nebezpečné. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Porucha osvetlenia bola odstránená dňa 20. 12. 2022. K poruche došlo z dôvodu rekonštrukčných prác na trafostanici zo strany Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s., ktorá pri rekonštrukcii odstránila rozvádzač verejného osvetlenia. Po zistení tejto skutočnosti sme VSDS, a. s., vyzvali k náprave, následne bol osadený a zapojený nový rozvádzač VO.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Miroslav

16.12.2022

Moju pripomienku smerujem na mestské služby MEPOS. Ak dobre tomu rozumiem, táto spoločnosť má na starosti mestské chodníky a ich údržbu. Bývam v SNV už 6 rokov. Prvé roky sme si sneh odhŕňali sami ako bytové spoločenstvo. Potom sa to zrušilo, vraj to zabezpečí mesto – výsledok je že niekto nám hodí pred dvere vrece soli a odhŕňam celý týždeň sám, aby som mohol prejsť do vchodu. Druhá vec, čo má viacej trápi je že aktuálne od nedele, kedy nasnežilo do štvrtka (aktuálne) sú mestské chodníky v hroznom stave. Kĺže sa na nich, slabo odhrnuté, a v prípade keď idem s kočíkom – v súčasnosti sa ani nedá prejsť. Pravdepodobne mi budete argumentovať na kapacitné možnosti MEPOSu a tak podobne. Ale reálne sa bavíme o Spišskej Novej Vsi a nie o Bratislave, o piatich dňoch. Taktiež MEPOS sa chválil krásnym ziskom, tak prosím Vás o vysvetlenie, prečo tento zisk neinvestuje do sezónneho zamestnania ľudí k odpratávaniu chodníkov. Podľa môjho názoru, vedenie MEPOSu nezvláda takéto situácie. Pamätám si situácie keď mesto s týmto nemalo problém a aj v noci som videl pracovníkov odhrňovať chodníky, aby ráno bolo všetko v poriadku. Čo sa stalo? Posledné dni som nevidel nikoho ani počas dňa. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., zabezpečuje zimnú údržbu chodníkov na základe objednávky mesta SNV aktuálne tretiu zimnú sezónu. Každý rok spoločnosť investuje do strojného vybavenia. V najbližšej dobe plánujeme zakúpiť ďalší komunálny stroj. Aktuálne disponujeme 4 strojmi/vozidlami. Pre každé vozidlo je v pohotovosti 24 hodín jeden strojník. Okrem toho máme ďalších 15 zamestnancov určených na ručnú zimnú údržbu. Títo ľudia sú taktiež v pohotovosti a od prvých snehových zrážok sa každý deň venujú zimnej údržbe. Nakoľko boli však snehové zrážky mimoriadne výdatné, je aj ich údržba komplikovanejšia ako po minulé roky. Prioritne sa venujeme čisteniu schodísk, lávok, zastávok a šikmín. Prehľad o výkone strojov je zabezpečený pomocou GPS. Mesto si je vedomé svojich zákonných povinností, no musí prihliadať aj na svoje finančné možnosti. Rozvozom soli sme chceli občanom pomôcť, nie zbaviť sa zodpovednosti. Ak máte konkrétny podnet prosím kontaktujte ma a snáď ho budeme vedieť vyriešiť.

Tomáš Hamráček
riaditeľ / konateľ

MEPOS SNV, s.r.o.
tomas.hamracek@mepos.sk
Mob.: +421 951 407 907

Ján Furman

30.11.2022

Prosím o info, či budete dávať posypovú soľ aj do rodinných domov.

Dobrý deň, áno, tak ako aj po minulé roky bude posypová soľ rozvezená aj obyvateľom rodinných domov.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Peter

20.11.2022

Dobrý deň prajem. Chcel by som Vás ,ako správcu majetku SNV upozorniť na nedostatok,ktorý spôsobila firma,ktorá opravovala plynové rozvody na Lipovej ulici pri materskej skôlke už v lete tohoto roku. Rozobrali chodník pri skôlke a doteraz sa im neráči ho dať do pôvodného stavu. Je to na zamyslenie,že zodpovedný nejako prehliadaju svoje povinnosti. Tak isto nechali kopu zeminy z vykopových prác, tiež pri tej istej skôlke a nedarí sa im ju odpratať. Mali by ste zasiahnuť a žiadať nápravu,pretože firmy na to kašlú.Nám občanom mesta to prekáža. Ďakujem

Dobrý deň, na nedokončené spätné úpravy sme zhotoviteľa upozornili. V prípade nerešpektovania upozornení, mesto nebude vracať zábezpeky a vykoná spätné úpravy v našej réžii.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Martin

14.11.2022

V súvislosti s ďalšou dopravnou nehodou, ktorá sa stala dňa 14.11.2022 na priechode pre chodcov pred ZŠ na Levočskej ulici, pri ktorej bolo zrazené dieťa, navrhujem zvážiť umiestňovanie tzv. prenosných retardérov na priechody pred základnými školami v meste, a to minimimálne v exponovaných časoch v ranných a poobedných hodinách. Netreba čakať na tragické následky, keď technické riešenia, prijateľné pre všetky strany, existujú. Zároveň by ma zaujímalo, koľko pokút bolo uložených vodičom za nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti po osadení meračov rýchlosti pri ZŠ na Levočskej ulici.

Dobrý deň. Policajti Mestskej polície Spišská Nová Ves v lokalitách pred základnými školami v meste Spišská Nová Ves vykonávajú zvýšený výkon hliadkovej služby so zameraním sa na situáciu v cestnej premávke za účelom predchádzania udalostí v cestnej premávke. Táto úloha je súčasťou pokynov pre výkon hliadkových služieb aj v lokalite pred Základnou školou na Levočskej ul. vzhľadom na udalosti v cestnej premávke a nehodovosť. Rýchlosť v úseku je znížená, a na mieste sú osadené aj ukazovatele rýchlosti, ktoré majú informatívny charakter. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti mestská polícia nevykonáva a v tejto súvislosti spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky. Zistené porušenia zákonných ustanovení je aj napriek sťažnostiam vodičov riešené v kompetencii mestskej polície aj formou ukladania blokových pokút. Dňa 7. 11. 2022 sa v priestoroch Mestského úradu Spišská Nová Ves konalo pracovné stretnutie, na ktorom bol prítomný aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik. Jednou z požiadaviek bola aj potreba doplnenia osadenia kovového zábradlia pred ZŠ na Levočskej ul. z dôvodu predchádzania náhleho vstupu do cestnej komunikácie zo strany chodcov, prevažne žiakov základnej školy. Po konzultácii vo veci osadenia kovového zábradlia bolo zistené, že táto drobná stavba bude zrealizovaná v priebehu 47. kalendárneho týždňa. Mestská polícia nedisponuje prenosnými retardérmi na priechody pre chodcov, ktoré by boli používané zákonným spôsobom. Policajti mestskej polície vykonali v priestoroch základnej školy aj preventívnu činnosť formou vykonania prednášky zameranej na predchádzanie udalostí v cestnej premávke. Rodičia a vodiči motorových vozidiel boli upozornení na zákonnosť parkovania, ako aj potrebný dohľad formou sprevádzania detí do školského zariadenia, nakoľko zavinenie vzniku týchto udalostí je prevažne zo strany chodcov. Dňa 15. 11. 2022 bolo vykonané pracovné stretnutie náčelníka mestskej polície a riaditeľa odboru dopravnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi so záverom, že aj policajti Policajného zboru Slovenskej republiky sa budú podieľať na zvýšenom výkone formou dohľadu nad cestnou premávkou v lokalite Levočskej ul. za účelom predchádzania udalostí v cestnej premávke. Za účelom vykonania ďalších reálnych opatrení v predmetnej veci som ústretový aj osobnému stretnutiu v priestoroch mestskej polície po dohodnutí termínu na t. č. 159 (mestská polícia).

Chroust Ľubomír, Mgr.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: lubomir.chroust@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.