Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Peter

5.5.2022

Dobrý deň. Zachytil som informáciu,že v SNV kočia činnosť dve DIA ambulancie,no neviem ktoré.Vedeli by ste ma informovať ,ktoré sú to ? Ďakujem

Dobrý deň, v Spišskej Novej Vsi ukončila činnosť k 30. 4. 2022 MUDr. Mária Ľuptáková – ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. K 30. 6. 2022 ukončuje činnosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Diamet, s. r. o., MUDr. Mária Dzurilová – ambulancia vnútorného lekárstva, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.

PhDr. Peter Dringuš
Oddelenie zdravotníctva
Košický samosprávny kraj

Július

1.5.2022

Dobrý deň, prosím vás, prečo ste zrušili možnosť prístupu motorovým vozidlom na "Rybníky" v Novoves. Hute? Bude to trvalý stav? Stráca sa tým význam vybudovaných prístreškov - je nereálne ísť pešo cca 2 km aj s vecami, napr pre rodinu s deťmi, keby si chceli niečo opiecť. Nová cesta je kapitola sama o sebe výtlky, rolety, vymyté stružky od vody, Keď je sucho, obrovský prach, keď je mokro, ste ohádzaný (napr. na bicykli) bielou hmotou (ako cement). Hovorilo sa o zlepšení turistickej prístupnosti... Ďakujem za odpoveď.

Prístup motorovým vozidlom je dočasne obmedzený z dôvodu bezpečnosti, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám a stretom chodcov a cyklistov z motorovými vozidlami. Niektorý vodiči sú dosť neohľaduplný a po tejto ceste jazdia neprimeranou rýchlosťou. Sú upravené tri parkovacie miesta a to: parkovanie pri FarmarSkom dvore, na začiatku cesty/nad rozvádzačom/ a potom priamo v lokalite „ Rybniky“ pred mostom. Zatiaľ je to doriešene takto, nie je vylúčene, že sa to časom zmení. Pokiaľ mám informácie, nebol žiaden slušný vodič vykázaný alebo pokutovaný, ak stál na upravených parkovacích miestach. V tomto momente je dôležité podotknúť, že sa jedná o lesnú cestu a nie o miestnu komunikáciu. Rekonštrukcia celej lesnej cesty bola riešená v spolupráci s Lesmi SR (spoluvlastník pozemkov) finančne nenáročnou technológiou tvrdej prašnej lesnej cesty stabilizovanej cementom. Je pravda, že už po ukončení prác sa na ceste objavili výtlky, vymyté stružky od vody a iné poškodenia. Všetko to bolo niekoľkokrát riešené v rámci reklamačného konania a v mesiaci máj bola reklamácia zrealizovaná a na predmetnom úseku bol položený asfalt. Momentálne prebieha súťaž na pokrytie ďalšieho cca 300 m úseku, čím sa tie najviac poškodené úseky opravia. Na finálnu úpravu ostávajúcej časti cesty, pokrytie asfaltom alebo iným vhodným materiálom, sa chceme zapojiť do čerpania finančných prostriedkov z EÚ a preto sa už v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia. Prajem pekný deň.

Ing. Ján Novák 

riaditeľ – konateľ spoločnosti

 

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Novoveská cesta 9304/28

053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská HutaPeter

24.3.2022

Dobrý deň, môžete prosím uviesť konkrétny deň/dátum kedy budú odstránené zábrany z mosta pri LIDLi? Nová lávka je už otvorená niekoľko týždňov. Kvôli jednosmernej premávke na Medzi pre rekonštrukciu cesty je teraz premávka cez most o dosť väčšia než doteraz a zúženie cesty na 1 pruh tam spôsobuje zdržanie a aj nebezpečné situácie. Bolo by možné tú kolaudáciu urýchliť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Dobrý deň, kolaudácia lávky je stanovená na 5. 4. 2022. Verím, že po tomto termíne bude možné okamžite odstrániť dočasné značenie z komunikácie.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Jozef

16.3.2022

Dobrý den chcem sa opýtať kam mam odovzdať stare matrace ked som ich narezal na menšie môžem dať do komunálneho odpadu ked tam vojdú, môžu tam ist či len na zberný dvor kedže do plastov nepatria ?? Ďakujem .

Dobrý deň, nakoľko sa jedná o objemný odpad, tento je potrebné odovzdať na zbernom dvore. Ďakujem.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Lenka

12.3.2022

Dobrý den, chcem sa opýtať kedy a či vôbec opravíte chodníky na Hanulovej ulici. Urobiť cestu to áno, ale dokončit už nie. Ďakujem.

Dobrý deň, realizácie opráv chodníkov vychádzajú vo väčšej miere z požiadaviek mestských výborov. Ulica J. Hanulu, ktorá spadá pod MsV č. 7 nebola k dnešnému dňu súčasťou hlavných úloh s potrebou rekonštrukcie chodníkov. Pre tento rok je naplánovaná rekonštrukcia na Rázusovej ulici, v úseku od OC Billa po križovatku s Ul. Ing. O. Kožucha (po ľavej strane). V prípade, ak bude požiadavka pre rekonštrukciu chodníka na Ul. J. Hanulu, bude potrebné vyšpecifikovať úseky, nakoľko ulica je dlhá. Aktuálne odporúčam podať podnet na príslušný Mestský výbor č. 7, ktorý zaradí požiadavku do svojich úloh.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.