Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Anna

13.1.2022

Dobrý deň, možno to nie je vo Vašej kompetencii, ale jedná sa o parkovisko/cestu pred Materskou školu, Z.Nejedlého. Ešte pred opravou, mohli autá prechádzať/odchádzať spred školky medzi dvoma budovami, ktoré stoja pred spomínanou školkou. Po oprave... sa tam urobil obrubník, a to sťažilo situáciu pre rodičov, ktorí každé ráno vozia detičky do školky. Je problém tam cúvať, otáčať sa resp odísť od školky. Predtým autá vlastne mohli prejsť medzi tými dvomi budovami.

Dobrý deň, v prvom rade si treba uvedomiť, že daný prejazd bol v minulosti riešený po zeleni, ktorá už bola užívaním znehodnotená. Osadením obrubníkov tak pribudli parkovacie miesta z oboch strán. Taktiež z technologického hľadiska nebolo možné vykonať zemné práce nakoľko sa tam nachádza trafostanica a trasuje k nej v tomto úseku vedenie. Prekládka nebola možná, resp. by rekonštrukciu parkoviska predražila do astronomických čísel. Taktiež pri zvážaní detí do škôlky je potrebné vozidlo zaparkovať tak ako je potrebné, čiže zaparkovať, aby nebola ohrozená plynulosť premávky a bezpečnosť chodcov. V jarných mesiacoch pribudne vodorovné značenie, čo uľahčí vodičom parkovanie. Parkovanie pozdĺž chodníka, resp. čiastočne na chodníku nebolo veľmi bezpečné, nakoľko z poza týchto odstavených vozidiel môžu vbehnúť deti rovno pred auto. Chápem, že ráno sa všetci ponáhľajú do práce a činnosť s odprevádzaním svojich ratolestí do škôlky by skrátili na minimálny možný čas, ale máme za to, že v prvom rade je dbať na bezpečnosť chodcov a taktiež aj samotné parkovisko po realizácii značenia získa úplne inú kultúru aká tam bola do minulého roka. Ďakujem za pochopenie. S úctou Ing. Milan Mucha vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB Mestský úrad Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 1 052 75 Spišská Nová Ves --------------------------------------------------- tel.: 053/4152332 mobil: 0917 127 750 email.: milan.mucha@mestosnv.sk

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
V

28.12.2021

Dobrý deň, situácia s parkovaním na Topoľovej ulici je neúnosná čo nie je tajomstvom. Avšak pravidelné parkovanie na zeleni a na chodníku za panelovými blokmi č.1 a č.3 Topoľovej ulice (aj napriek privolanej mestskej polícii) je arogancia a porušovanie zákona keďže daný chodník nie je bezprostredne spojený s cestnou komunikáciou, nehovoriac o tom že títo vodiči sa chodia otáčať na zeleň k ďalším vchodom. Zem sa tam prepadáva vzniká blato a celá zeleň je zničená. Nebolo by riešením osadenie stĺpikov oddeľujúcich daný chodník od priľahlého chodníka s cestou čo by zabránilo takémuto parkovaniu? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň prajem, vec preveríme, ale teraz v tomto období, keď je na trávnatej ploche vrstva snehu, nemôžeme to riešiť ako zákaz státia na zeleni. Nechal som si vyhotoviť hliadkou MsP z miesta priestupku fotodokumentáciu a budem písomne informovať majiteľov OMV o zjednaní nápravy. S pozdravom.

Garčár Marcel, Ing.
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1
tel.: 053 4422 032

email.: marcel.garcar@mestosnv.sk
Antónia Jacková

23.10.2021

Dobrý večer. Už niekoľko dní nesvieti na Zábojského ulici verejné osvetlenie okrem 1 stĺpa. Zaujímalo by ma, či sa jedná o šetrenie alebo čo.

Dobrý deň, v danej lokalite sme v poslednom období evidovali viacero výpadkov verejného osvetlenia, ktoré sú spôsobené pravdepodobne poruchou v zemnom vedení. Nakoľko okruh do ktorého patrí aj Zábojského ulica je veľmi rozsiahly, uskutočnilo sa už viacero servisných prác, ktoré pevne veríme vyriešili tento problém. Pri akomkoľvek výpadku je ideálne ihneď kontaktovať dispečing spoločnosti Brantner Nova – Ing. Starinský – 0903 628 845, ktorý zabezpečuje servis verejného osvetlenia. Ďakujem

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Eva Klorusova

16.9.2021

Dobrý deň, ako mám zistiť dokedy treba zaplatiť za nové hrobové miesto...ďakujem

Požadované informácie najskôr zistíte na Správe cintorínov – tel. číslo 053/4152 914, 053/4152 917 alebo na e-mailom livia.klacikova@mestosnv.sk, jana.cehlarikova@mestosnv.sk, marek.marchyn@mestosnv.sk. Pri podpisovaní zmluvy pracovníci Správy cintorínov poskytujú ako i spôsob zistenia či Zmluva o nájme hrobového miesta je už zverejnená. Splatnosť nájomného je 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy - zmluva je účinná deň po zverejnení. Vaša zmluva bola podpísaná 19. 7. 2021, nie je ešte zverejnená, t. j. nenadobudla účinnosť. Zverejnenie je možné zistiť na stránke mesta alebo sa môže informovať na Správe cintorínov. Povinnosťou zverejniť zmluvy je do 3 mesiacov odo dňa podpisu. Zmluva nebola uverejnená z technických dôvodov (porucha scaneru v období od 2. 8. do 13. 9. 2021.

Klaciková Lívia, Mgr.
Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)
tel.: 053 4152 917

email.: livia.klacikova@mestosnv.sk
Zuzana

16.9.2021

Dobrý deň mesto Spišská, Mám otázku ohľadom detského ihriska na Slovenskej ulici,bližšie špecifikované za "malým kostol " dňa 16.9. dochádza k odstáneniu preliezok a ostatnej vybavenosti k hraniu pre deti. Moja otazka znie -Dôjde k obnove detského ihriska s novými preliezkami, ak áno v akom časom horizonte, resp. ak nie, čo s danou plochou mesto zamýšla a v tomto prípade kedy dôjde k úprave plochy po vstupe "búracej " teckniky na dané priestranstvo. Verím kladnú odpoveď hlavne voči detským občanom tejto lokality Pekný deň P.S. snažila som Vam poslať odkaz cez aplikaciu ,žial nie je to možné :(

Dané ihrisko prejde celkovou rekonštrukciou, v budúcom týždni bude osadená nová vežová zostava so šmýkačkou, lanovým výlezom a hrazdou, následne pristúpime k rekonštrukcii existujúcej trojhrazdy a taktiež prebieha rekonštrukcia pieskoviska – jeho finálna podoba bude závisieť po odhalení betónového skeletu, ktoré aktuálne prebieha. Následne budú doplnené lavičky, po ukončení montážnych prác prebehne finálna úprava terénu.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk