Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Občianska stráž

Mestská polícia

Kontakt:
Mestská polícia
Školská 1
052 70 Spišská Nová Ves

T. č.: +421 53 442 20 30, +421 53 442 20 32
Tiesňové volanie:   159

Pracovisko: Ulice Potočná, Lesná a blízke okolie (lokalita zvaná Vilčurňa)

Po spoločných rokovaniach  predstaviteľov mesta a funkcionárov Policajného zboru bola 15. novembra 2000 založená Občianska stráž pre lokalitu Vilčurňa. Občiansku stráž tvoria štyria zamestnanci mesta, ktorí boli Policajným zborom a Mestskou políciou  preškolení z Trestného zákona, Trestného poriadku, Zákona o priestupkoch a pod. Ich hlavnou náplňou práce je dozerať v objektoch a zariadeniach zabezpečovať ochranu proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.

V rámci uvedenej hlavnej činnosti vykonávajú:

kontrolu dodržiavania verejného poriadku v určenej oblasti (Vilčurňa a blízke okolie);

zakročujú podľa svojich možnosti v medziach zákona a iných právnych predpisoch, v prípade, ak dôjde k porušovaniu právnych noriem a zároveň o udalosti bezodkladne informuje mestskú políciu (stálu službu);

zistené závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon činnosti Občianskej stráže bezodkladne oznamujú náčelníkovi mestskej polície. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.