Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Dotáciu

Občan

Dotácie sú poskytované v zmysle  VZN č. 2/20 20 .
Žiadateľ predloží vyplnený formulár na adresu:

Mestský úrad, podateľňa - prízemie, č. dv. 106
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

  Vzor tlačív - dotácie

  O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje na základe odporúčania komisií primátor mesta do výšky 1500 €, o dotácii nad 1500 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo
  VZN 2 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

  Prehľad o poskytnutých dotáciách

  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.