Potrebné doklady

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mestského úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na horeuvedených tel. číslach.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

 Poplatok 

 

  Vzory tlačív  

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady 

  Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:  

  Poplatok