Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Športové podujatie

Oznámenie o konaní podujatia

Postup:

Oznámenie o konaní športového podujatia je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu najmenej:

Verejným športovým podujatím sa v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. rozumie:


Organizátor podujatia:

V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote.

Tlačivo:

 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.