Poplatky a doklady potrebné pre pridelenie súpisného čísla

Poplatky

  • Oznámenie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla a orientačného čísla
    Bez správneho poplatku
  • Potvrdenie o súpisnom čísle sa podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch spoplatňuje sumou 2,00 €.


Lehota vybavenia
30 dní

Potrebné doklady

  • olaudačné rozhodnutie (v prípade nekolaudovanej stavby stavebné povolenie)

  • doklad o vlastníctve k pozemku

  • geometrický plán

  • zameranie adresného bodu

  • vyplnená žiadosť o pridelenie súpisného čísla