Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Pridelenie súpisného čísla

Občan
Poplatky

  • Oznámenie o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla a orientačného čísla
    Bez správneho poplatku
  • Potvrdenie o súpisnom čísle sa podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch spoplatňuje sumou 2,00 €.


Lehota vybavenia
30 dní

Potrebné doklady

- kolaudačné rozhodnutie (v prípade nekolaudovanej stavby stavebné povolenie);
- doklad o vlastníctve k pozemku;
- geometrický plán;
- zameranie adresného bodu;
- vyplnená žiadosť o pridelenie súpisného čísla.