Individuálne slávnostné prijatia jubilanta alebo novorodenca v obradnej miestnosti Radnice

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice.

V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.