Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stavebný úrad

Občan

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Vyjadrenie k výstavbe domu Povolenie odstránenia stavby Zmena užívania stavby Kolaudačné rozhodnutie Dodatočné povolenie stavby Povolenie zmeny stavby pred dokončením Stavebné povolenie Ohlásenie drobnej stavby Územné rozhodnutie Stavebné úpravy bytu Sadzobník správnych poplatkov Mapa mesta s rozdelením obvodov podľa jednotlivých pracovníkov MsÚ

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.