Vybavenie uvítania dieťatka ako nového občana nášho mesta


Ak sa vám narodí dieťatko, pracovník matričného úradu MsÚ vám pri zhotovení - vydaní rodného listu odovzdá kontakt na vybavenie uvítania dieťatka ako nového občana nášho mesta, potom si buď telefonicky na č. t. 053/417 66 25 alebo osobne v Radnici na Radničnom námestí č. 7 dojednáte termín a spôsob uvítania.

      Poznámka: Kolektívne i individuálne uvítania novorodencov sú pozornosťou vedenia mesta voči občanom a sú bez poplatku.