Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Uvítanie dieťaťa

Občan


Ak sa vám narodí dieťatko, pracovník matričného úradu MsÚ vám pri zhotovení - vydaní rodného listu odovzdá kontakt na vybavenie uvítania dieťatka ako nového občana nášho mesta, potom si buď telefonicky na č. t. 053/417 66 25 alebo osobne v Radnici na Radničnom námestí č. 7 dojednáte termín a spôsob uvítania.


Uvítania sa uskutočňujú:

  1. 1.   kolektívne (niekoľko rodičov so svojimi deťmi a ďalšími príbuznými) a to raz mesačne v sobotu,

  2. 2.  individuálne (jedni rodičia so svojím dieťaťom a ďalšími príbuznými) v sobotu.

Poznámka: Kolektívne i individuálne uvítania novorodencov sú pozornosťou vedenia mesta voči občanom a sú bez poplatku.