Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Uvítanie dieťaťa

Občan


Ak sa vám narodí dieťatko, pracovník matričného úradu MsÚ vám pri zhotovení - vydaní rodného listu odovzdá kontakt na vybavenie uvítania dieťatka ako nového občana nášho mesta, potom si buď telefonicky na č. t. 053/417 66 25 alebo osobne v Radnici na Radničnom námestí č. 7 dojednáte termín a spôsob uvítania.


Uvítania sa uskutočňujú:

  1. 1.   kolektívne (niekoľko rodičov so svojimi deťmi a ďalšími príbuznými) a to raz mesačne v sobotu,

  2. 2.  individuálne (jedni rodičia so svojím dieťaťom a ďalšími príbuznými) v sobotu.

Poznámka: Kolektívne i individuálne uvítania novorodencov sú pozornosťou vedenia mesta voči občanom a sú bez poplatku.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.