Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Dotácia

Podnikateľ

Dotácie sú poskytované v zmysle  VZN č. 2/20 20 .
Žiadateľ predloží vyplnený formulár na adresu:

Mestský úrad, podateľňa - prízemie, č. dv. 106
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves​​​​​​​

O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje na základe odporúčania dotačnej komisie kolégium primátora mesta, spravidla štyrikrát do roka.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.