Poskytovanie dotácií

Dotácie sú poskytované v zmysle  VZN č. 2/20 20 .
Žiadateľ predloží vyplnený formulár na adresu:

Mestský úrad, podateľňa - prízemie, č. dv. 106
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves​​​​​​​

O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje na základe odporúčania dotačnej komisie kolégium primátora mesta, spravidla štyrikrát do roka.