Stretnutie s primátorom

Stretnutie je možné dojednať:

- osobne priamo na sekretariáte
- telefonicky