Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia

Postup na vybavenie žiadosti:

Osoba oprávnená na podanie žiadosti – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k reklamnej činnosti. Žiadateľ predloží písomnú žiadosť na adresu:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

K podaniu sa vyžaduje priložiť:

V prípade, že žiadosť nie je úplná, je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.